Opłaty drogowe na Węgrzech już obowiązkowe

Data: 01-07-2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. na terytorium Węgier obowiązuje elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD), proporcjonalnej do przejechanej odległości. E-myto dotyczy wyznaczonych odcinków węgierskich dróg.

Obowiązek uiszczania opłaty drogowej na Węgrzech dotyczy pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony. Sieć węgierskich dróg objęta e-mytem odnosi się do wszystkich tras nadających się do przewozu ładunku, dlatego niemożliwe będzie jej ominięcie.

Opłatę drogową można uiścić za pomocą urządzenia pokładowego lub wykupienia z góry biletu na określoną trasę. Można korzystać z usług podmiotów pobierających opłaty (pośredników). Konieczne jest wówczas korzystanie z urządzenia pokładowego, udostępnionego przez pośrednika oraz zawarcie z nim umowy.

Stawki opłat drogowych na Węgrzech brutto (HUF/km) są następujące:

Kategoria pojazdu J2 J3 J4
Droga szybkiego ruchu Droga główna Droga szybkiego ruchu Droga główna Droga szybkiego ruchu Droga główna
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

Bilet na daną trasę

Użytkownicy dróg mają możliwość wstępnego zaplanowania swojej trasy na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO (na stronie www.hu-go.hu) lub w terminalach, które są umieszczone w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju. Do tego jest potrzebne zaznaczenie na mapie punktu początkowego i końcowego trasy i podanie najważniejszych danych dotyczących pojazdu (numer rejestracyjny, znak kraju, klasa ekologiczności, liczba osi, największa łączna masa dopuszczalna, deklaracja dotycząca stopu ruchu TIR-ów, wysokość pojazdu).

Bilet trzeba każdorazowo wykupić przed korzystaniem z drogi. Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet jest ważny 2 dni, a wykupiony bezpośrednio przed jazdą do końca następnego dnia. W obydwu przypadkach bilet uprawnia do jednokrotnego przejazdu wyłącznie po zaplanowanej trasie. Bilety można kupić również na stronie www.hu-go.hu.

Kontrola i kary

Kontrolę przeprowadzają stacje kontroli oraz ruchome urządzenia kontrolne zainstalowane w pojazdach. Na podstawie zarejestrowanych danych oraz ustalanej klasy pojazdu można określić, jaką opłatę pojazd powinien uiścić na danym odcinku. Sankcje za brak opłaty będzie wymierzała Policja. Oprócz tego po stronie wyjazdu na przejściach granicznych będą lokalizowane dodatkowe punkty kontrolne.

Kary są nakładane w przypadku:
  • kontroli drogowej – przez zatrzymanie (kara na kierowcę),
  • bez zatrzymania (kara na właściciela pojazdu lub przewoźnika) – kara będzie pobierana w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Węgier.


Marcin Radomski
, doradca specjalizujący się w przepisach transportowych o wieloletnim doświadczeniu w branży transportu drogowego



Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32250 )
Array ( [docId] => 32250 )

Array ( [docId] => 32250 )