Przewóz drogowy na potrzeby własne musi spełniać 3 warunki

Data: 09-07-2013 r.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewozy drogowe na potrzeby własne muszą być wykonywane pomocniczo do głównej działalności firmy i nie mogą być przewozami zarobkowymi.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi np. działalność, która polega na handlu owocami, przewóz drogowy tych owoców będzie dodatkowym elementem tej działalności, więc za sam przewóz nie będzie pobierał opłaty, zaliczając poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów firmy lub pokrywając je z prowizji. Dokumentem, który umożliwia ich prowadzenie jest zaświadczenie na krajowe lub międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne. Nie trzeba licencji na wykonywanie transportu drogowego. Jednak jeżeli przedsiębiorca już ją ma, to wynikające z niej przywileje uprawniają także do wykonywania przewozów na potrzeby własne.


Dany przewóz drogowy jest przewozem na potrzeby własne, kiedy zostaną spełnione 3 warunki, czyli:
  • przewożone rzeczy (np. owoce) są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione;
  • używane pojazdy są własnością przedsiębiorcy, zostały przez niego wynajęte, wydzierżawione, są leasingowane lub w inny sposób posiada prawo do dysponowania nimi;
  • pojazdy muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę osobiście lub przez jego pracownika.

O tym ostatnim warunku najczęściej się zapomina. Pojazd musi prowadzić przedsiębiorca lub ewentualny współwłaściciel/właścicielka, jego żona, z którą łączy go wspólność majątkowa lub inna osoba, która pracuje w jego firmie na podstawie umowy o pracę. Warunek ten nie będzie spełniony, w przypadku gdy kierowcą będzie: osoba zatrudniona na umowę zlecenia lub o dzieło, inny członek rodziny przedsiębiorcy (syn, córka, ojciec, matka) lub przyjaciel, o ile oczywiście nie są pracownikami lub współwłaścicielami firmy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32252 )
Array ( [docId] => 32252 )

Array ( [docId] => 32252 )