Transport okazjonalny do 9 osób – niezbędna licencja

Data: 29-11-2012 r.

Okazjonalny przewóz osób wymaga posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Także, jeśli przewozi się do 9 osób, łącznie z kierowcą. Jakie wymogi trzeba spełnić, by zdobyć taką licencję?

Jak uzyskać licencję

Licencje na okazjonalny transport drogowy osób wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę danej firmy transportowej. Jednak, gdy transport odbywa się również poza granicami kraju (transport międzynarodowy), właściwym organem jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, a dokładniej: Biuro d/s Transportu Międzynarodowego.

W przypadku transportu drogowego, który odbywa się przy wykorzystaniu pojazdu o liczbie miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B (+ stosownych badan lekarskich i psychologicznych). Co ważne, nie jest wymagane korzystanie z tachografu, ani uiszczanie opłat elektronicznych. Szczegółowy spis wymagań dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem takiego transportu zawiera art. 5 Ustawy o transporcie drogowym. Natomiast, gdy pojazd przekracza 9 miejsc, wszelkie regulacje zawiera rozporządzenie WE nr 1071/2009.

Wymagania do licencji

Ustawowe regulacje obejmują zarówno kompetencje zawodowe, opinię o przedsiębiorcy, jak i jego możliwości finansowe do prowadzenia danej działalności. I tak, żeby uzyskać licencję na prowadzenie okazjonalnego transportu drogowego osób, należy:

  • mieć dobrą reputację – nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa (karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, warunkom pracy i płacy lub innym dotyczącym wykonywania zawodu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska), ani posiadać prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

  • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, względnie wyznaczyć osobę w firmie, która zarządza danym przedsiębiorstwem lub jego transportem i ma stosowny certyfikat (wystarczy mieć z danym pracownikiem pisemną umowę-zlecenie lub umowę o dzieło);
  • wykazać się stabilną sytuacją finansową, która umożliwia podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego – wymagane jest posiadanie środków finansowych lub majątkowych w wysokości: 9 000 euro (na pierwszy samochód przeznaczony do transportu drogowego) lub 5 000 euro (na każdy następny pojazd); swoją kondycję finansową można udokumentować albo rocznym sprawozdaniem finansowym, albo dokumentami potwierdzającymi posiadanie niezbędnych środków pieniężnych lub innych instrumentów finansowych, względnie praw majątkowych do nieruchomości;
  • kierowcy pojazdów służących okazjonalnemu transportowi drogowemu (do 9 osób z kierowcą) powinni posiadać prawo jazdy kat. B, a także ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne (nie jest wymagane odbycie szkoleń przez kierowców); dodatkowo, jak wspomniano wyżej, osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za wymienione wcześniej przestępstwa;
  • należy posiadać także tytuł prawny do dysponowania pojazdem/pojazdami, którymi będzie wykonywany okazjonalny transport drogowy.

Przy transporcie drogowym pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób (łącznie z kierowcą) zabronione jest:

  • umieszczanie oraz używanie w aucie taksometru;
  • umieszczanie w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz danego pojazdu takich oznaczeń, które podają: nazwę, adres, telefon, stronę WWW przedsiębiorcy prowadzącego przewóz, względnie innych oznaczeń, które umożliwią identyfikację tego przedsiębiorcy, a ponadto reklam usług taksówkowych czy innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe;
  • umieszczanie na dachu danego pojazdu lamp czy innych urządzeń technicznych.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Na podst.: E. Matejczyk, K. Klimek, Pomysł na biznes: przewóz okazjonalny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32224 )
Array ( [docId] => 32224 )

Array ( [docId] => 32224 )