Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe dostępne dla wszystkich

Kategoria: Składki ZUS
Data: 18-01-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. każdy, kto nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może złożyć wniosek do ZUS o objęcie tymi ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolności. Ma to ogromne znaczenie przy nabywaniu prawa do świadczeń, szczególnie rentowych.

Zachowana została zasada, zgodnie z którą, jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, to nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia.

Dzięki wprowadzeniu tych przepisów umożliwiono pozostawanie w ubezpieczeniach emerytalno-rentowych osobom, które:

 1. nie mają żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych,
 2. nie spełniały warunków do objęcia się ubezpieczeniami dobrowolnymi,
 3. nie spełniały warunków do objęcia się ubezpieczeniami dobrowolnie kontynuowanymi na warunkach wymaganych do końca 2012 r.

Składki trzeba opłacać w takiej samej wysokości jak pozostali ubezpieczeni

Osoba, która zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacać będzie składkę według stopy procentowej obowiązujących wszystkich ubezpieczonych. Podstawę wymiaru składek stanowić będzie kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Warto także przypomnieć, że osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie, nie może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym.

Zlikwidowano ubezpieczenia dobrowolnie kontynuowane

Obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych wynika z wykonywania pracy i zależy od podstawy prawnej, na podstawie której jest ona realizowana. Najbardziej powszechne jest ubezpieczenie z tytułu wykonywania pracy na podstawie o umowę o pracę, ale dużą też grupę ubezpieczonych stanowią zleceniobiorcy, czyli osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencji i innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia). Nie można też zapomnieć o osobach prowadzących działalność pozarolniczą, które również objęte są obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.

Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz opłacanie składek jest podstawowym warunkiem nabycia prawa do świadczeń takich jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 • Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).

Autor: Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32757 )
Array ( [docId] => 32757 )

Array ( [docId] => 32757 )