Nadpłatę składek ZUS po przekroczeniu limitu należy zwrócić

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-12-2012 r.

Chcąc obliczyć kwotę nadpłaty, płatnik powinien najpierw ustalić prawidłowe wysokości składek, a następnie odjąć je od kwot odprowadzonych za grudzień. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności skorygowania także składki zdrowotnej.

Przykład

Niestety nie zauważyliśmy, że w grudniu 2012 r. pracownik osiągnął roczną kwotę graniczną i naliczyliśmy składki emerytalno-rentowe od pełnego wynagrodzenia, tj. od kwoty 12.157,89 zł, a powinniśmy oskładkować tylko kwotę 2.883,12 zł. Jak ustalić wysokość nadpłaconych składek w tej sytuacji?

Z pytania wynika, że mimo przekroczenia w grudniu rocznej kwoty granicznej składki emerytalno-rentowe liczone były od pełnej podstawy, tj. 12.157,89 zł.

Kwoty poszczególnych składek przedstawia tabela.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne liczonych od podstawy wynoszącej 12.157,89 zł

Kwota ogółem

Sposób liczenia

Sposób finansowania

Ubezpieczenie emerytalne

2.373,22 zł

(12.157,89 zł × 9,76%) + (12.157,89 zł × 9,76%) = 1.186,61 zł + 1.186,61 zł

1.186,61 zł ze środków płatnika i ta sama kwota ze środków ubezpieczonego

Ubezpieczenia rentowe

972,63 zł

(12.157,89 zł × 6,50%) + (12.157,89 zł × 1,50%) = 790,26 zł + 182,37 zł

790,26 zł ze środków płatnika oraz 182,37 zł ze środków ubezpieczonego

Ubezpieczenie chorobowe

297,87 zł

12.157,89 zł × 2,45%

cała kwota finansowana jest ze środków ubezpieczonego

Ubezpieczenie wypadkowe przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stawka wynosząca 2,00%

243,16 zł

12.157,89 zł × 2,00%

składka w całości finansowana ze środków płatnika

Ubezpieczenie zdrowotne

944,19 zł

12.157,89 zł – (1.186,61 zł + 182,37 zł + 297,87 zł) = 10.491,04 zł; 10.491,04 zł × 9%

składka w całości finansowana przez ubezpieczonego

Tymczasem składki emerytalno-rentowe powinny być liczone od podstawy wynoszącej 2.883,12 zł, co oznacza, że powinny one wynieść odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 562,78 zł płatne po 281,39 zł ze środków płatnika oraz ubezpieczonego,
  • na ubezpieczenie rentowe – 230,65 zł, z czego ze środków płatnika powinna być pokryta kwota 187,40 zł, a ze środków ubezpieczonego 43,25 zł.

Prawidłowa podstawa składki zdrowotnej powinna więc wynieść:
11.535,38 zł (12.157,89 zł – 297,87 zł – 281,39 zł – 43,25 zł),
a sama składka:
1.038,18 zł (11.535,38 zł × 9%).

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że nadpłata składek emerytalno-rentowych za grudzień wyniosła ogółem
2.552,42 zł (2.373,22 zł – 562,78 zł) + (972,63 zł – 230,65 zł).

Jednocześnie nastąpiła niedopłata składki zdrowotnej w kwocie 93,99 zł. Oznacza to, że nadpłata składek za grudzień wyniosła ogółem:
2.458,43 zł (2.552,42 zł – 93,99 zł).

Natomiast kwota, która powinna być zwrócona ubezpieczonemu, wynosi 950,35 zł i została obliczona w sposób następujący:

  • nadpłacone składki emerytalno-rentowe w części finansowanej ze środków ubezpieczonego:
    (1.186,61 zł – 281,39 zł) + (182,37 zł – 43,25 zł) = 905,22 zł + 139,12 zł = 1.044,34 zł,
  • nadpłata składek po uwzględnieniu niedopłaty składki zdrowotnej:
    950,35 zł (1.044,34 zł – 93,99 zł).

Podstawa prawna

  • Art. 16 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 oraz ust. 3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3 oraz ust. 5, art. 20, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Art. 81 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32743 )
Array ( [docId] => 32743 )