Oddelegowanie pracowników a składki na ubezpieczenie

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Przedsiębiorcy oddelegowują pracowników poza terytorium RP, celem wykonywania pracy. Sytuacja taka wywołuje skutki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Poznanie zasad rozliczania takich pracowników jest niezwykle istotne przed podjęciem decyzji o ich oddelegowaniu.

Zgodnie z podstawową zasadą koordynacji ubezpieczeń, pracownik najemny podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego UE, na terytorium którego wykonuje pracę, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego. Od tej zasady rozporządzenie nr 883/2004 przewiduje pewne wyjątki. Jednym z nich jest oddelegowanie pracownika.

Pracownik oddelegowany przez polskiego zleceniodawcę nadal podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w Polsce, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004, tj.:

  • oddelegowuje go pracodawca, który normalnie w Polsce prowadzi działalność,
  • oddelegowany ma wykonywać pracę w innym państwie członkowskim w imieniu wysyłającego pracodawcy,
  • przewidywany czas pracy za granicą nie przekracza 24 miesięcy,
  • pracownik nie zostaje wysłany w celu zastąpienia innej osoby.

Natomiast zagadnienie obowiązku ubezpieczenia społecznego w sytuacji wysłania pracownika z Polski do pracy w niektórych państwach, które nie należą do UE ani EOG, jest uregulowane w podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Umowy te określają państwo – stronę umowy, którego ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego jest właściwe w danym przypadku. W ten sposób zapobiegają podwójnemu ubezpieczeniu, tzn. ubezpieczeniu w obu państwach – stronach umowy.

Gdy umowa tego rodzaju nie została zawarta, zastosowanie ma ustawodawstwo ubezpieczeniowe obu państw, a w konsekwencji w obu państwach może powstać obowiązek ubezpieczenia.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32710 )
Array ( [docId] => 32710 )