Opłacenie zaległych składek na ZUS za pracownika

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Izabela Nowacka
Data: 21-08-2015 r.

W praktyce zdarza się, że nawet po latach ZUS wydaje decyzję o oskładkowaniu świadczeń ZFŚS, które w rzeczywistości nie miały charakteru socjalnego. Jeżeli pracodawca nie kwestionuje tej decyzji, powinien skorygować dokumentację do ZUS i opłacić zaległe składki oraz zaliczkę na podatek wraz z odsetkami. Kolejnym krokiem jest rozliczenie uregulowanych kwot zaległości z pracownikiem.

Przychód do opodatkowania i oskładkowania z tytułu świadczenia poniesionego za pracownika stanowi kwota zaległych składek zapłacona ze środków pracodawcy za pracownika w części, która powinna być potrącona z jego wynagrodzenia. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca odstąpi od żądania zwrotu składek naliczonych od wysokości świadczenia wypoczynkowego lub gdy pracownik nie wyrazi zgody na potrącenie ich z bieżącej pensji.

Ustalenie kwoty zaległości

Zakładając przykładowo, że wynagrodzenie pracownika wynosi 2.800 zł, a zakwestionowane świadczenie socjalne - 400 zł, powstała niedopłata w składkach wyniesie 85,90 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

  • 54,84 zł (400 zł × 13,71%) – na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika,

  • 31,06 zł [(400 zł – 13,71%) × 9%] – na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę tą należy doliczyć do przychodu pracownika, w miesiącu, w którym pracodawca opłacił zaległe składki z własnych środków.

Opłacona zaliczka nie stanowi przychodu

Zapłacona za pracownika zaległa zaliczka na podatek nie będzie stanowiła przychodu po jego stronie. Dokonując takiej wpłaty, płatnik realizuje nałożony na niego ciężar odpowiedzialności za niepobraną i niewpłaconą do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. W takiej sytuacji, zdaniem organów podatkowych, nie można mówić o przychodzie podatkowym występującym po stronie pracownika, bez względu na to, czy pracodawca odzyska wpłaconą kwotę poprzez potrącenie z wynagrodzenia pracownika, czy też odstąpi od tego potrącenia (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2014 r., IPPB4/415-589/14-2/MS1).

Izabela Nowacka

Zobacz także:

  • Skierowanie pracowników na kurs prawa jazdy kategorii C bez składek ZUS
  • Opłaty za hotel pracownika w imiennej karcie wypłacanego wynagrodzenia
  • Częściowa odpłatność za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37698 )
Array ( [docId] => 37698 )