Przedsiębiorca może odwołać się do sądu od decyzji ZUS interpretującej przepisy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 04-08-2013 r.

Od decyzji ZUS – co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie – przysługuje odwołanie do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca może złożyć w ZUS wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Udzielenie interpretacji przez ZUS następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie.

 
Artykuł 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przesądza, który sąd jest właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji ZUS dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 kwietnia 2011 r. (I UK 331/10), stwierdzając, że sąd ubezpieczeń społecznych jest właściwy w sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie.

W konsekwencji odwołanie od decyzji ZUS w sprawie indywidualnej interpretacji wnosi się do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32785 )
Array ( [docId] => 32785 )