Składki ZUS osoby na urlopie wychowawczym są obowiązkowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek składek ZUS oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ta grupa pracowników objęta jest również ubezpieczeniem zdrowotnym, chyba że podlega mu z innego tytułu.

Zgłoszenia do ubezpieczeń pracowników przebywających na urlopach wychowawczych dokonuje się za pomocą formularza ZUS RCA, a nie ZUS ZUA. Jako kod tytułu ubezpieczenia podaje się symbol zaczynający się od cyfr 12 11. Rolę płatnika składek pełni tu zawsze pracodawca udzielający urlopu.

Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przypadku osób korzystających z urlopów wychowawczych stanowi kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone danej osobie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

ZUS wyjaśnia, że przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uwzględnia się wypłaty, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zmianie i nadal odpowiada aktualnej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przykład:

Z dniem 1 września 2012 r. dwie pracownice rozpoczęły korzystanie z urlopu wychowawczego. Z ustaleń pracodawcy wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wyniosło u pierwszej z nich 2450,65 zł, a u drugiej 1876,54 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 sierpnia 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł, co oznacza, że maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych za osoby przebywające na urlopach wychowawczych w miesiącach wrzesień–listopad 2012 r. wyniosła 2098,09 zł.

To z kolei oznacza, że w przypadku pierwszej z pracownic ta właśnie kwota powinna stanowić podstawę wspomnianych składek, ponieważ jej faktyczne przeciętne wynagrodzenie było wyższe od kwoty granicznej. Natomiast w przypadku drugiej pracownicy składki te powinny być liczone od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1876,54 zł), gdyż było niższe od kwoty granicznej. Podstawę składek na ubezpieczenia zdrowotne w obu przypadkach stanowić powinna zaś kwota odpowiadająca świadczeniu pielęgnacyjnemu, tj. 520 zł.

Podobnie jak w przypadku osób pobierających zasiłki macierzyńskie pracodawca tylko wykazuje w drukach składki należne od pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, ale ich nie opłaca. Są bowiem w całości finansowane przez budżet państwa.

Podstawa prawna:

 • art. 186, 188 Kodeksu pracy,
 • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 19, art. 9 ust. 6, art. 11–12, 16 ust. 8, art. 17 ust. 2a, art. 18 ust. 5b, 9, 14, art. 36 ust. 2a, 9a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 75 ust. 15, art. 81 ust. 8 pkt 10, art. 85 ust. 15, art. 86 ust. 1 pkt 13 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291),

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32740 )
Array ( [docId] => 32740 )

Array ( [docId] => 32740 )