Umowa zlecenie emeryta z własnym pracodawcą

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-12-2012 r.

Często zdarza się, że osoba mająca ustalone prawo do emerytury wykonuje umowę zlecenia zawartą z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. W takiej sytuacji z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz chorobowemu. Składki ZUS należy odprowadzić oczywiście także od umowy o pracę.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać opłacona zarówno z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i z emerytury bądź renty.

Przykład

Iwona K. ma ustalone prawo do emerytury. Od 1 marca 2012 r. została zatrudniona, na podstawie umowy o pracę w spółce jawnej. W okresie od 1 do 30 września 2012 r. dodatkowo zawarła umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało jej wypłacone we wrześniu 2012 r.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia. Pracodawca, jako płatnik składek, zobowiązany był zgłosić tę osobę na formularzu ZUS ZUA od 1 marca 2012 r. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy o pracę.

 

Nie zgłasza natomiast tej osoby do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. Powinien jedynie dodać przychód uzyskany z umowy zlecenia do przychodu z umowy o pracę i wykazać tę sumę w imiennym raporcie miesięcznym składanym za wrzesień 2012 r. Raport powinien oznaczyć kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika zaznaczając, iż osoba ta jest uprawniona do emerytury (01 10 1X).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32751 )
Array ( [docId] => 32751 )

Array ( [docId] => 32751 )