Kiedy można się starać o zasiłek pielęgnacyjny

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 12-07-2012 r.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków, powstałych w wyniku sprawowania opieki i pomocy osobie, która nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16. rok życia i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16. rok życia i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli owa niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez tą osobę 21. roku życia.

Miesięczna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to kwota 153,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie natomiast przysługiwał osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Osobom wymienionym powyżej zasiłek nie będzie przysługiwał, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że umowy o systemie zabezpieczeń społecznych stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz jego wypłata następuje na wniosek: małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

Należy także pamiętać, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, że nie jest możliwym przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego za okras sprzed złożenia wniosku o jego przyznanie. Przepisy prawne takiej możliwości nie przewidują.

Zasiłek pielęgnacyjny zostaje wypłacony nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zasiłek został przyznany.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32852 )
Array ( [docId] => 32852 )