Komu przysługuje zasiłek rodzinny

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 12-07-2012 r.

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem mającym na celu pokrycie, choć w części, wydatków koniecznych do utrzymania dziecka. Prawo do zasiłku przysługuje zatem: rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje wskazanym powyżej osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, lub dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 504,00 zł. Natomiast, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka nie przekracza kwoty 583,00 zł. Taka sama zasada odnosi się do osoby uczącej się.

Rodzicom, opiekunom faktycznym oraz prawnym, zasiłek rodzinny przysługuje do czasu:

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, chyba że nauka jest kontynuowana w szkole wyższej i dziecko posiada orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wówczas zasiłek przysługuje do 24. roku życia dziecka.

Osoba ucząca się jest uprawniona do pobierania zasiłku rodzinnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego to:

  • 68 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat, a poniżej 18. roku życia,
  • 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat, a poniżej 24. roku życia.

 

Ponadto, do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytuły: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32851 )
Array ( [docId] => 32851 )