Kto może korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 30-07-2012 r.

Zgodnie z ustawową definicją, uprawnionym do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jest ubezpieczony, który po okresie zasiłku chorobowego pozostaje nadal niezdolny do pracy, lecz jego dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

O konieczności i spodziewanych efektach prowadzonego leczenia bądź rehabilitacji, które umożliwią powrót do pracy ubezpieczonego oraz o czasie ich trwania, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego kształtuje się następująco:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pierwszych trzech miesięcy,
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie ciąży.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie

wyłączając dni wolnych od pracy.

Natomiast, świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która posiada uprawnienie do emerytury, bądź renty, z tytułu niezdolności do pracy, osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz w czasie trwania urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego bądź przebywania w areszcie tymczasowym lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego.

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za cały okres tego zwolnienia.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32853 )
Array ( [docId] => 32853 )

Array ( [docId] => 32853 )