Kto może korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 30-07-2012 r.

Zgodnie z ustawową definicją, uprawnionym do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jest ubezpieczony, który po okresie zasiłku chorobowego pozostaje nadal niezdolny do pracy, lecz jego dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

O konieczności i spodziewanych efektach prowadzonego leczenia bądź rehabilitacji, które umożliwią powrót do pracy ubezpieczonego oraz o czasie ich trwania, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego kształtuje się następująco:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pierwszych trzech miesięcy,
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie ciąży.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie

wyłączając dni wolnych od pracy.

Natomiast, świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która posiada uprawnienie do emerytury, bądź renty, z tytułu niezdolności do pracy, osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz w czasie trwania urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego bądź przebywania w areszcie tymczasowym lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego.

 

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za cały okres tego zwolnienia.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32853 )
Array ( [docId] => 32853 )