Zasiłek opiekuńczy nie zawsze jest rozliczany w ramach jednego roku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 13-12-2012 r.

Niezależnie od obowiązujących zasiłków opiekuńczych ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny mogą otrzymać świadczenie, gdy matka dziecka zaraz po porodzie wymaga opieki szpitalnej i tym samym nie może opiekować się noworodkiem. W takiej sytuacji mogą oni wystąpić o przyznanie zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni, o ile przerwą zatrudnienie albo inną działalność zarobkową.

O takim zasiłku opiekuńczym mówi art. 32a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozliczanie tego świadczenia jest odstępstwem od zasady, że zasiłek opiekuńczy wypłacany w danym roku powinien być rozliczony w ramach limitu obowiązującego w tym roku, a zasiłek wypłacony w roku następnym – z limitu nowego.

Przykład 1

Z uwagi na komplikacje poporodowe żona pracownika będzie musiała pozostać w szpitalu w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Przy czym w dniach od 17 do 20 grudnia w szpitalu będzie pozostawało także nowo narodzone dziecko. Po wypisaniu dziecka ze szpitala zaopiekuje się nim pracownik, aż do powrotu żony do domu. W tej sytuacji pracownikowi zostanie przyznany zasiłek opiekuńczy na okres od 21 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Podstawą do jego przyznania będzie art. 32a ustawy chorobowej. Mimo że zasiłek wypłacany będzie na przełomie roku kalendarzowego, powinien być rozliczony w ramach jednego limitu 8-tygodniowego.

W pozostałych przypadkach okresy, przez które przysługują zasiłki opiekuńcze, dotyczą danego roku kalendarzowego.

 

Przykład 2

Pracownica, która nie korzystała w 2012 r. ze zwolnień z tytułu opieki, otrzymała zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez nią opieki nad chorym dzieckiem w wieku 15 lat, obejmujące okres od 24 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. Za cały okres objęty osobie będzie jej przysługiwać zasiłek opiekuńczy. Przy czym okres od 24 do 31 grudnia (8 dni) powinien być rozliczony w ramach limitu z 2012 r., a zasiłek wypłacony za dni od 1 do 4 stycznia (4 dni) – w ramach limitu z 2013 r. Oznacza to, że w 2013 r. pracownica będzie mogła pobrać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny jeszcze przez 10 dni.

Podstawa prawna:

  • Art. 32–33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32896 )
Array ( [docId] => 32896 )

Array ( [docId] => 32896 )