O rodzaju badań lekarskich do prac na wysokości decyduje lekarz

Data: 05-08-2013 r.

Do pracy na wysokości można dopuścić wyłącznie pracownika legitymującego się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydanym po przeprowadzeniu badań profilaktycznych ogólnych oraz w zależności od wskazań – neurologicznych, okulistycznych, otolaryngologicznych. Rodzaje niezbędnych badań określi lekarz przeprowadzający badania.

Oprócz poddania pracownika badaniom profilaktycznym obowiązkiem pracodawcy organizującego prace na wysokości (prace uznawane za szczególnie niebezpieczne) jest określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, zwłaszcza zapewnić:

  • wykonywanie prac z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w szczególności ustalenie i zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko do poziomu akceptowalnego, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
  • odpowiednie środki ochrony indywidualnej, gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające;
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń wynikających z położenia miejsca wykonywania pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24251 )
Array ( [docId] => 24251 )