Zmiany w chorobach zawodowych – część 1

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 24-07-2012 r.

Dnia 1 sierpnia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. W tej części przedstawimy Wam zmiany dotyczące zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, wszczęcia postępowania w sprawie choroby zawodowej oraz podmiotów orzekających w zakresie chorób zawodowych.

Poniżej prezentujemy Wam zmiany, jakie zostały wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869 z późn. zm.).

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Określono, że podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się m.in.:

  • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
  • właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
  • właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
  • właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub
  • właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,

zwanymi dalej w znowelizowanym rozporządzeniu właściwym państwowym inspektorem sanitarnym (zmieniony § 3 ust. 1 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia).

Ich właściwość ustala się według:

  • miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika,
  • krajowej siedziby pracodawcy, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Wszczęcie postępowania w sprawie choroby zawodowej

Ustalono, że właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczynając postępowanie, przede wszystkim kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia (zmieniony § 4 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia).

Określono także, że lekarz, lekarz stomatolog lub właściwy państwowy inspektor sanitarny wydają skierowania do jednostek orzeczniczych na formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób – Dz.U. nr 132, poz. 1121 z późn. zm. (zmieniony § 4 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Podmioty orzekające w zakresie chorób zawodowych

Ustalono również, że jednostkami orzeczniczymi I stopnia są podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby (zmieniony § 5 ust. 2 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia).

Określono ponadto, że jednostkami orzeczniczymi II stopnia od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy (zmieniony § 5 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24261 )
Array ( [docId] => 24261 )