Pojedyncze szafki na drodze ewakuacyjnej nie stanowią zagrożenia

Autor: Lesław Zieliński
Data: 03-04-2014 r.

Jeśli w kilku miejscach na drogach ewakuacyjnych stoją niewielkie szafki (jedna na piętro budynku, ok. 1 m wysokości i 1 m szerokości, w środku szczotki do zamiatania oraz płyny do zmywania podłogi), które nie zawężają szerokości tych dróg, to trudno mówić o „składowaniu materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych”.

Zapisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wyraźnie zabraniają składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych i to bez względu na to, czy właściciel, zarządca lub użytkownik budynku ma, czy też nie ma innego miejsca na postawienie szafek.

 

Również w § 258 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapisano, że na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Przepisy nie wyjaśniają pojęcia „składowanie”.

Pojedyncze szafki ustawione w sposób niezmniejszający szerokości drogi ewakuacyjnej (do wymiaru określonego w § 242 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie są składowaniem materiałów palnych. Należałoby jednak stosować szafki wykonane z materiału przynajmniej trudno zapalnego. Fakt ustawienia szafek i miejsce ich rozmieszczenia powinny być też uwzględnione w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu w części dotyczącej dróg ewakuacyjnych.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34579 )
Array ( [docId] => 34579 )