Sposób postępowania przy wypadku pracownika na terenie innego zakładu

Data: 09-08-2013 r.

W przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie był pracownikiem firmy, na terenie której doszło do wypadku przepisy dopuszczają dwa sposoby przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego. Żaden z nich nie przewiduje możliwości powołania zespołu mieszanego, w którego skład wchodziłby specjalista ds. bhp pracodawcy poszkodowanego pracownika i przedstawiciel pracodawcy, na którego terenie doszło do wypadku.

Pierwszy sposób przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego przewiduje, że ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego. Zespół ten prowadzi swoje działania w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Przedstawicielem może być pracownik służby bhp albo inny pracownik wyznaczony przez pracodawcę, ale osoba ta nie wchodzi w skład zespołu powypadkowego. Pamiętać należy, że pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem, jest zobowiązany, między innymi:

 
  • zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,
  • zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Drugi sposób polega na tym, że na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika. W tym przypadku przedstawiciel pracodawcy poszkodowanego może uczestniczyć w dochodzeniu powypadkowym – ale nie będzie członkiem zespołu powypadkowego.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24460 )
Array ( [docId] => 24460 )