Wadium wnoszone przez konsorcjum

Poznaj stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej
Data: r.

Na gruncie zamówień publicznych wielokrotnie podnoszony i rozpatrywany był problem, czy wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powołujące się w treści tylko na jednego członka konsorcjum, w sposób dostateczny zabezpiecza ofertę. Zauważyć bowiem należy, iż zazwyczaj gwarancja bankowa wskazuje, że beneficjent  gwarancji będzie miał możliwość zaspokojenia swojego roszczenia w wyniku działań lub zaniechań ze strony podmiotu, na rzecz którego taka gwarancja jest wystawiania. W sytuacji, kiedy wykonawcy składają ofertę wspólną, to nie wykonawca samodzielnie, ale konsorcjum podejmuje czynności w postępowaniu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, będą one uprawniały zamawiającego do skutecznego dochodzenia zwrotu wadium od banku lub ubezpieczyciela?

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [idEbook] => 828 [tagname] => wadium-wnoszone-przez-konsorcjum )
Array ( [idEbook] => 828 [tagname] => wadium-wnoszone-przez-konsorcjum )