Zagrożenia czyhające na polskim rynku akcji

Kategoria: Giełda
Data: 03-12-2013 r.

Potencjalna korekta na rynku akcji w USA, zwłaszcza, gdyby obrała bardziej znaczący charakter, nie pozostałaby oczywiście bez wpływu na polski rynek akcji. Pesymiści zwracają uwagę na lokalne zagrożenie w postaci transferu aktywów OFE do ZUS. Transfer ten będzie rozliczany według cen na 31 stycznia 2014 roku.  

Według stanu na koniec października niedobór aktywów, które mogą zostać przetransferowane do ZUS wynosił niespełna 300 mln PLN i był łatwy do „załatania”. Problem polega na tym, że od tego czasu akcje urosły średnio o 2%, a rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych wzrosła z 4,2% do 4,5%. Oznacza to, że obecnie deficyt może sięgać nawet 4-5 mld PLN, jeśli zarządzający nie zmniejszyli zaangażowania w akcje w listopadzie.

W tej sytuacji krajowy rynek akcji może być podatny na korektę zapoczątkowaną przez kapitał zagraniczny. Jednak w tym przypadku najbardziej wrażliwe na spadki byłyby głównie duże spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Problem deficytu w portfelach OFE w prosty sposób rozwiązałby spadek indeksu WIG, wzrost cen obligacji skarbowych, bądź kombinacja obydwu tych czynników (dalszy spadek cen obligacji mógłby z kolei pogłębić problem).

 

Teraz istnieje ryzyko wystąpienia lokalnej spadkowej korekty, jednakże sytuacja makroekonomiczna Polski wciąż przemawia na korzyść małych i średnich spółek, które wcale nie muszą poddawać się istotnej korekcie, nawet gdyby taka stała się udziałem spółek z WIG20.

Po raz pierwszy od II kwartału 2012 roku pozytywną kontrybucję do wzrostu wniosły inwestycje, a spadek poziomu zapasów przez 6 ostatnich kwartałów sugeruje przyspieszenie ożywienia w kolejnych miesiącach. Można oczekiwać, że przy umacnianiu się popytu wewnętrznego przyspieszenie będzie wyglądało dość spektakularnie (np. dynamika powyżej 3% r/r w już w I kwartale). Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zmiana struktury polskiej gospodarki pozwoli utrzymać mniej stromą ścieżkę ,,zejścia’’ kontrybucji eksportu netto poniżej zera w warunkach wyższego popytu krajowego.”

Wzrost PKB w Polsce w kolejnych kwartałach wraz z kontrybucją poszczególnych składowych

Źródło: mBank

Specyfika rynku akcji jest taka, że nie rośnie on liniowo, a wzrosty przeplatają się ze spadkami. Najważniejsza jest cierpliwość, podążanie za średnioterminowym trendem i właściwa selekcja spółek. Rynek bywa jednak przewrotny i nawet akcje najlepszych i najbardziej perspektywicznych firm miewają okresy słabszego zachowania niż indeks. Podobnie jest z funduszami inwestującymi w akcje.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33176 )
Array ( [docId] => 33176 )