Co się dzieje z pieniędzmi na IKE w przypadku śmierci

Kategoria: Konta
Autor: Siudowska Dorota
Data: 15-06-2012 r.

Zakładając indywidualne konto emerytalne (IKE) i podpisując umowę, można wskazać w odpowiedniej dyspozycji osobę/osoby uprawnione, które w przypadku śmierci posiadacza indywidualnego konta emerytalnego otrzymają zgromadzone pieniądze.

W przypadku śmierci posiadacza indywidualnego konta emerytalnego zgromadzone pieniądze przekazywane są wskazanej przez niego w dyspozycji osobie. Co istotne, środki zgromadzone na IKE można przekazać osobie, która nie należy do osób najbliższych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Można również wskazać kilka osób uposażonych i określić procentowo, jaka część zgromadzonych środków ma przypadać na daną osobę. Natomiast jeśli właściciel IKE wskaże kilka osób, ale nie określi procentowo ich udziału w spadku, udziały te będą równe. Dyspozycja dotycząca osób uprawnionych jak i ich udziałów, może być w każdej chwili zmieniona.

W sytuacji, gdy posiadacz rachunku nie wskaże osób uprawnionych, zgromadzone środki traktowane są jako część spadku i podlegają dziedziczeniu. Wypłacane są więc spadkobiercom. Każdy z nich otrzymuje taką samą część zebranych na IKE pieniędzy.

Wyjątkiem są umowy zawarte z zakładami ubezpieczeń. W takim przypadku zgromadzone pieniądze nie wchodzą do spadku. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do ich otrzymania (a więc nie było nikogo wpisanego w umowie), kwota ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Ponadto spadkobierca wskazany w umowie może wypłacić zgromadzone środki bez konieczności opłacenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) lub dokonać wypłaty transferowej na własne IKE – wówczas suma ta nie jest wliczana w limit wpłat, które obowiązują w danym roku.

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24997 )
Array ( [docId] => 24997 )