Zabezpieczenie spłaty kredytu

Kategoria: Kredyty
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 09-07-2012 r.

Aby zabezpieczyć się przed nierzetelnym kredytobiorcą, bank może skorzystać z szeregu dostępnych na rynku instrumentów. Oczywiście najpowszechniej stosowanym narzędziem jest ubezpieczenie spłaty kredytu. Jednak banki mogą stosować także różnego rodzaju weksle, gwarancje i zastawy.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ubezpieczeniem spłaty kredytu, a więc sytuacją, w której instytucja finansowa zabezpiecza się przed możliwymi problemami ze spłatą po stronie klienta. Chodzi tutaj o utratę pracy, niższe zarobki czy też chorobę, która uniemożliwia regulowanie zobowiązań.

Bank jednak, ma dużo więcej instrumentów do dyspozycji, które pozwalają mu zabezpieczyć swoje interesy.

Do pierwszej grupy należą weksle, czyli papiery wartościowe, w których wystawca albo sam przyrzeka zapłatę określonej sumy albo poleca zapłatę osobie trzeciej. Może to być np. weksel in blanco, gdzie kredytobiorca składa jedynie swój podpis (bez wartości zobowiązania i daty realizacji). W tym przypadku jednak bank i kredytobiorca muszą darzyć się pełnym zaufaniem.

Kolejny instrument to weksel własny (czyli z określoną kwotą i datą spłaty), w której kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty oznaczonej sumy na rzecz banku. I w końcu weksel trasowany, gdzie żyranci przyrzekają spłatę weksla, gdyby klient miał z tym ewentualne kłopoty.

Popularną formą zabezpieczenia, z którą możesz się spotkać, jest również gwarancja bankowa ze strony innej instytucji finansowej. W sytuacji problemów ze spłatą, wszystkie koszty pokrywa inny bank (to rozwiązanie dotyczy głównie dużych klientów instytucjonalnych).

Oczywiście bank może także skorzystać z różnego rodzaju zastawów. Zabezpieczeniem może być tutaj nieruchomość (wówczas jest to zastaw na rzeczach), samochód, konta bankowe, papiery wartościowe lub np. dzieła sztuki (zastaw na rzeczach) albo też określone prawa autorskie czy udziały w spółkach (zastaw na prawach).

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25031 )
Array ( [docId] => 25031 )