Dochód wygenerowany w projekcie – sprawdź, co należy zrobić

Kategoria: Firma
Data: 27-10-2016 r.

Jak należy postąpić w sytuacji, jeśli projekt na etapie realizacji będzie generować dochód, który nie został przewidziany we wniosku? Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad taką sytuacją lub doświadczasz jej i szukasz rozwiązania, poznaj podpowiedzi eksperta, które ułatwią Ci rozwiązanie tej problematycznej sytuacji.

We wnioskach o płatność musisz wykazać wartość uzyskanego dochodu i dokonać jego zwrotu. Zgodnie z umową o dofinansowanie, w przypadku projektów generujących dochód, powinien być on zwrócony.

Chodzi o sytuację, gdy dochód wygenerowany podczas realizacji projektu nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu, a więc powstał wyłącznie podczas jego wdrażania. Jako beneficjent wykaż go nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową.

Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub też postępowań kontrolnych zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest wykorzystane niewłaściwie, będziesz zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami.

Jako wnioskodawca masz obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.

W przypadku gdy projekt generuje na etapie realizacji dochód, musisz wykazać we wnioskach o płatność jego wartość. Masz również obowiązek dokonać zwrotu dochodu do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał.

W zależności od sytuacji instytucja organizująca konkurs może wezwać wnioskodawcę do zwrotu dochodu w innym terminie.

Przykład:

Zwrotu dochodu w innym terminie dokonasz wtedy, gdy nastąpi jedna z trzech sytuacji:

  • projekt kończy się wcześniej i powinien być rozliczony przed 10 stycznia roku następnego,
  • w umowie o dofinansowanie strony ustalą inną formę zwrotu dochodu (na przykład pomniejszanie kolejnej transzy dofinansowania),
  • beneficjent nie informował systematycznie o wystąpieniu dochodu we wnioskach o płatność.
Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39654 )
Array ( [docId] => 39654 )

Array ( [docId] => 39654 )