Analiza wskaźnikowa cash flow

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 09-11-2012 r.

Analiza przepływów pieniężnych, tzw. cash flow, służy w firmie m. in., do sprawdzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wypłacalności. To inaczej rachunek, który obrazuje obieg środków finansowych w przedsiębiorstwie.

Analiza cash flow z jednej strony przedstawia wpływy i ich pochodzenie, a z drugiej wydatki. Sporządzany jest w formie zestawienia, przez zobowiązane do tego podmioty.

Cash flow a bilans

Rachunek cash flow rozwija informacje pochodzące z bilansu, które mówią o tym, jakie nastąpiły zmiany stanu środków finansowych (przyrosty i spadki) na początek i koniec danego okresu sprawozdawczego. Dodatkową informacją, jaką można uzyskać z analizy przepływów pieniężnych (poza tą o kondycji finansowej), jest zdolność danej firmy do ściągania należności.

Metody obliczeń

Analiza przepływów pieniężnych może być sporządzana dwiema metodami:

  • metodą bezpośrednią, która polega na przeanalizowaniu wszystkich wpływów i wypływów środków finansowych, pochodzących z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej danej organizacji,
  • metodą pośrednią, która polega na korygowaniu zysku netto tak, by sprowadzić go do zmian netto w środkach pieniężnych, wskutek działalności operacyjnej firmy, przy uwzględnieniu wszystkich wpływów i wypływów z jej działalności inwestycyjnej i finansowej.

Kluczowe zasady formułowania wniosków

Jak w każdym przypadku, umiejętność wyciągania poprawnych wniosków na podstawie uzyskanych danych, jest niesłychanie trudna. Pomóc w tym mogą poniższe zasady, sugerowane przez fachowców:

  • Warto zapamiętać, że pełną zdolność płatniczą firma posiada wtedy, gdy jej wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej ma wartość równą lub większą od 1.
  • Badając zdolności płatnicze firmy, nie należy patrzeć tylko przez pryzmat dodatniego lub ujemnego salda strumieni środków pieniężnych. Warto brać w takim przypadku pod uwagę również inne wielkości, takie jak: zysk, obroty, majątek czy zobowiązania.
  • Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku można liczyć nie tylko w odniesieniu do zysku z działalności operacyjnej, ale również w stosunku do zysku netto.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Warto zapamiętać, że pełną zdolność płatniczą firma posiada wtedy, gdy jej wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej ma wartość równą lub większą od 1.

Badając zdolności płatnicze firmy, nie należy patrzeć tylko przez pryzmat dodatniego lub ujemnego salda strumieni środków pieniężnych. Warto brać w takim przypadku pod uwagę również inne wielkości, takie jak: zysk, obroty, majątek czy zobowiązania.

Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku można liczyć nie tylko w odniesieniu do zysku z działalności operacyjnej, ale również w stosunku do zysku netto.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25167 )
Array ( [docId] => 25167 )