Czym jest subwencja

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 28-06-2012 r.

Subwencja jest terminem odnoszącym się do bezzwrotnej pomocy finansowej, która udzielana jest przez państwo ze środków budżetowych. Oferowana jest ona różnym podmiotom gospodarczym w celu wsparcia jej działalności. Kiedyś określenie to stosowano w odniesieniu do zasiłku pieniężnego lub jednorazowej zapomogi.

Subwencja

Subwencja jest formą pomocy finansowej udzielaną jednostkom niepaństwowym, osobom fizycznym, gminom oraz instytucjom społecznym. To forma bezzwrotna. Obecnie stała się rozwiniętą instytucją prawno-finansową. Może być również przyznana samorządom oraz partiom politycznym po spełnieniu przez nie pewnych wymagań.

Rola subwencji w społeczeństwie bywa płynna i czasem jej znaczenie stopniowo rośnie, aby po jakimś czasie zmaleć. Istnieje ona niezależnie od dotacji celowych. Przeznaczona może zostać na finansowanie działalności społecznej oraz gospodarczej. Problemem jest nieefektywny sposób wykorzystywania otrzymanych finansów. Obecnie podejmowane są działania, które mają zmienić taki stan rzeczy.

 

Rodzaje subwencji

Subwencje można podzielić na cztery grupy:

  • Subwencja przedmiotowa, ta pomoc finansowa jest przeznaczana na realizację określonych zadań jak np. dopłata do czynszów komunalnych itd. Cel musi być jasno sprecyzowany inaczej dotacja nie zostanie przyznana.
  • Subwencja ogólna, jest to pomoc finansowa, której udziela państwo innym podmiotom i robi to, opierając się na kryteriach obiektywnych jak np. liczba mieszkańców gminy.
  • Subwencja wyrównawcza, przyznaje się ją na rzecz powiatów, gmin oraz województw z potencjałem fiskalnym mniejszym niż 75%. W przypadku gmin potencjał musi wynosić mniej niż 92% średniej krajowej, a powiatów 85%.
  • Subwencja oświatowa, zasady przydziału tej subwencji określa MEN, przydziela się ją gminom, powiatom oraz województwom.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25158 )
Array ( [docId] => 25158 )