Czym jest wadium

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 27-06-2012 r.

Wadium jest z góry ustaloną kwotą, składaną u osoby rozpisującej przetarg lub wpłacaną do depozytu sądowego, jako gwarancja, że osoba składająca ofertę nie wycofa złożonej oferty ani nie zmieni jej założeń. Wadium regulowane jest przez zapisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.

Wadium

Wadium najczęściej wykorzystywane jest w zamówieniach publicznych i pełni tam bardzo istotną rolę. Zabezpiecza przed działaniami wykonawcy, które mogłoby być powodem negatywnych skutków dla strony zamawiającej np. dodatkowych kosztów.

Obowiązek wpłacenia wadium narzuca zamawiający, kiedy kwota zamówienia jest równa lub większa od progów ustalanych przez Prezesa Rady Ministrów. Kiedy kwota ta jest niższa, można zażądać wniesienia wadium, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kwota wadium nigdy nie może przekroczyć 3% wartości zamówienia, kiedy zamawiający zgadza się na oferty częściowe, wadium musi zostać podzielone i zastosowane dla każdej części zamówienia.

 

Wnoszenie wadium i jego zatrzymanie

Wadium wpłacone musi zostać przed terminem rozpoczęcia składania ofert, jeżeli zostanie złożone już w trakcie tej procedury, oferta zostanie z góry odrzucona. Samo wadium może zostać wpłacone:

  • w formie pieniężnej w kasie lub poprzez przelew
  • przy użyciu poręczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, jednak zawsze musi być to poręczenie gotówkowe
  • w gwarancjach ubezpieczeniowych oraz bankowych

Wykonawca straci wadium na rzecz zamawiającego, gdy:

  • zawarcie umowy zostało uniemożliwione z powodu przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  • wykonawca nie podpisał umowy na warunkach określonych w ofercie
  • wykonawca zignorował wezwanie zamawiającego do uzupełnienia brakujących dokumentów
  • wykonawca nie udzielił wymaganego ubezpieczenia umowy.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25157 )
Array ( [docId] => 25157 )