Kontrola skarbowa

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Krzyś Honorata
Data: 03-01-2013 r.

Przedsiębiorca może być poddany kontroli podatkowej i skarbowej. Jakie są jego obowiązki wobec kontrolującego? Z jakimi żądaniami fiskusa musi się liczyć? Jak się zachowywać, by uniknąć kłopotów i bardzo wysokiej kary?

W świetle ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zasadniczym celem kontroli fiskusa jest sprawdzenie, czy kontrolowany przedsiębiorca i jego firma wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 281 § 2 Ordynacji podatkowej). Dodatkowo przedsiębiorca musi się liczyć z kontrolą skarbową, której zasady zostały uregulowane w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.).

Uprawnienia fiskusa

Ustawodawca wyposażył kontrolujących w szereg różnych uprawnień. Przysługuje im nie tylko prawo do żądania udostępnienia akt, ksiąg i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, prawo do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek czy wydruków, ale również prawo wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego.

Urzędnikom zagwarantowano też m.in. możliwość:

 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz dokonania jego oględzin,
 • zabezpieczenia zebranych dowodów,
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli skarbowej lub podatkowej).

Fiskus ma również uprawnienia do przesłuchiwania świadków, kontrolowanego, jego pracowników oraz osób współdziałających z kontrolowanym przedsiębiorcą oraz prawo do zasięgania opinii biegłych (art. 286 § 1 op.).

Obowiązki kontrolowanego

Ustawodawca również określił szczegółowo powinności podatnika (art. 287 op.). Zgodnie z przepisami powinien on m.in.:

 • umożliwić nieodpłatnie filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, nagranie, fotografia lub informacja zapisana na innym nośniku mogą stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli skarbowej czy podatkowej;
 • przedstawić na żądanie kontrolującego nieodpłatnie tłumaczenia na język polski dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli (np. faktur, umów, różnego rodzaju porozumień), które zostały sporządzone w języku obcym (art. 287 § 1 op.);
 • współpracować z kontrolującym, udzielając mu wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli lub dostarczając dokumenty;
 • zapewnić kontrolującemu warunki do pracy (jeśli to jest możliwe w samodzielnym pomieszczeniu) oraz miejsce do przechowywania dokumentacji.

Identyczne obowiązki, poza podatnikiem, spoczywają na osobach, które zostały upoważnione do reprezentowania firmy lub prowadzenia jej spraw oraz na pracownikach i osobach, które współdziałają z podatnikiem (np. zajmują się zewnętrzną obsługą księgową firmy).

Warto mieć powyższe na uwadze i współpracować z osobami prowadzącymi kontrolę skarbową czy podatkową, by nie narazić się na zarzut utrudniania kontroli. Kara za tego rodzaju przestępstwo skarbowe może być obecnie wymierzona w granicach od 500 zł do 14.400.000 zł!

Oprac.: H. K.

źródło: „Utrudnianie przeprowadzenia kontroli może Cię drogo kosztować!”, Mariusz Olech, Marcin Wielkopolanin, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, WIP

Krzyś Honorata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25198 )
Array ( [docId] => 25198 )

Array ( [docId] => 25198 )