Obligacje jako źródło kapitału

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 26-12-2012 r.

Obligacje korporacyjne, które może wyemitować każde przedsiębiorstwo mające osobowość prawną, są relatywnie tanim sposobem pozyskania kapitału na finansowanie działalności.

Obligacje korporacyjne może wyemitować każda firma, która posiada osobowość prawną, czyli: spółka akcyjna, spółka z o.o. oraz spółka komandytowo – akcyjna. Obligacje są papierami dłużnymi notowanymi na rynku Catalyst. Emisja obligacji nie pociąga za sobą, jak w przypadku akcji, dzielenia się własnością z inwestorami. To rodzaj pożyczki, którą trzeba spłacić z premią dla pożyczającego.

Ścieżka postępowania emitenta

Potencjalny emitent, w przypadku decyzji o emisji obligacji, powinien najpierw dokonać wyboru domu maklerskiego, który uplasuje obligacje na rynku, a następnie ustalić dokładnie wielkość i warunki emisji, tzn. kwotę, serię, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalną subskrybowaną liczbę obligacji oraz cel emisji.

Informacje te powinny zostać zawarte w uchwale wspólników/ akcjonariuszy/ rady/ sejmiku. Emitent musi się też zdecydować na sposób emisji. Podobnie jak na rynku GPW, oferta może przebiegać na dwa sposoby: jako oferta publiczna, przeprowadzana w oparciu o ustawę o ofercie publicznej lub emisja prywatna, (emisja skierowana jest maksymalnie do 99 imiennie wskazanych inwestorów).

Oferta publiczna, z reguły, wymaga przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości.

Krok pierwszy

Pierwszym krokiem przy skierowaniu obligacji na rynek Catalyst, jest podpisanie określonej umowy z KDPW. Wystandaryzowane wnioski dostępne są na stronie internetowej KDPW. Obligacje skierowane na rynek Catalyst, a podlegające rejestracji w KDPW, muszą przybrać formę zdematerializowaną. Jest to warunek niezbędny do dopuszczenia/ wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego – na platformach GPW i BondSpot.

 

Krok drugi

Skierowanie emisji obligacji na Catalyst może polegać na: uzyskaniu przez emitenta autoryzacji Catalyst dla danej emisji obligacji, albo skierowaniu jej do obrotu zorganizowanego. Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta, a skierowanie następuje na wniosek Emitenta składany do zarządów GPW lub BondSpot. Emitent może także zaistnieć na Catalyst już w momencie autoryzacji obligacji, bez skierowania ich do obrotu zorganizowanego oraz bez ich dematerializacji. Autoryzacja oznacza dla emitenta poddanie się obowiązkom informacyjnym, a nabywcy tych instrumentów zapewnia dostęp do wystandaryzowanych informacji o emisji i emitencie. Autoryzacja może być przyznana, jeżeli wobec emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, i oznacza rejestrację emisji w publicznie dostępnym systemie informacyjnym Catalyst.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25192 )
Array ( [docId] => 25192 )