Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FACTA

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-11-2016 r.

UWAGA: Do 1 grudnia br. niektórzy klienci banków, SKOK-ów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń powinni złożyć oświadczenie FATCA. Jeśli tego nie zrobią, instytucja może zablokować rachunek. Zgodnie z umową zawartą między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (tzw. International Government Agreement), podpisaną 7 października 2014 r., a obowiązującą od 1 lipca 2015 r. wykonywanie obowiązku raportowania wszelkich przepływów pieniężnych dokonywanych przez obywateli USA na terenie RP wymaga dostosowania polskich regulacji prawnych w zakresie prawa bankowego i ochrony danych osobowych. Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie.

Obowiązki informacyjne dotyczą mających swoją siedzibę na terytorium RP banków, domów maklerskich, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych. Również polskie instytucje finansowe mają obowiązek raportowania wszelkich przepływów pieniężnych dokonywanych przez obywateli USA na terenie RP poprzez informowanie amerykańskiego fiskusa (IRS) o rachunkach bankowych prowadzonych dla podatników, rezydentów i obywateli USA.

Umowa została zawarta na zasadzie wzajemności odnośnie do przekazywania informacji, co oznacza, że Polska uzyska dostęp do informacji o właścicielach, obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów podatkowych. Porozumienie międzyrządowe z USA w sprawie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) zostało podpisane do chwili obecnej przez ponad 40 państw na świecie, w tym przez następujące państwa członkowskie Unii Europejskiej: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Wielka Brytania, Polska.

Należy zwrócić uwagę, iż przewidziane są sankcje w wysokości 30% podatku u źródła pobierane od wszelkich transferów finansowych pomiędzy USA a zagranicznymi instytucjami finansowymi, które nie przystąpiły do porozumienia w sprawie realizacji postanowień FATCA. Celem wprowadzenia FATCA jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, walka z rajami podatkowymi oraz zniechęcenie do inwestowania poza USA. Dodatkowo, w wyniku podpisania międzynarodowej umowy pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwarza się obowiązki wobec instytucji finansowych mających swą siedzibę na terytorium RP.

Obowiązek raportowania – kogo dotyczy

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)jest wewnętrznym aktem prawnym Stanów Zjednoczonych o randze ustawy, który nakłada na zagraniczne instytucje finansowe (FFI – Financial Foreign Institutions) obowiązek raportowania do IRS (Internal Revenue Services), odpowiednika polskiego urzędu skarbowego, o rachunkach zagranicznych prowadzonych na rzecz obywateli, rezydentów USA w innych krajach. Głównym celem FATCA jest:

  • ułatwienie ściągalności podatków z tytułu przychodów osiągniętych poza USA, uzyskanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych,
  • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy,
  • walka ze skrytkami podatkowymi w rajach podatkowych,
  • zniechęcenie do inwestowania poza terytorium USA.

Ustawa została uchwalona 18 marca 2010 r. jako część pakietu antykryzysowego (Hiring Incentives to Restore Employment Act) i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Ze względu na mechanizm sankcji FATCA ma wpływ na zagraniczne instytucje finansowe na całym świecie.

Do instytucji finansowych objętych bezwzględnym obowiązkiem raportowania zaliczamy:

  • banki,
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • domy maklerskie,
  • fundusze inwestycyjne.

Mimo uchwalenia 7 października 2014 r. regulacji przez władze amerykańskie w wyniku podpisania międzynarodowej umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki od 1 lipca 2015 r. umowa ta obowiązuje także polskie instytucje finansowe. Podobne umowy międzynarodowe podpisało 40 państw, co świadczy o globalnym zasięgu obowiązywania regulacji prawnych.

Autor: Barbara Dąbrowska - absolwentka studiów MBA dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej menedżer w firmie leasingowej należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39770 )
Array ( [docId] => 39770 )