Odpowiedzialność zarządu za długi spółki

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 30-01-2013 r.

Członek zarządu spółki z o.o. ponosi osobistą odpowiedzialność za długi spółki oraz niezapłacone podatki i inne daniny o podobnym charakterze. Może się jednak z tej odpowiedzialności zwolnić w określonych przez prawo okolicznościach.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, wówczas członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za jej zobowiązania i długi (art. 299 § 1 ksh).

Możliwość uniknięcia tej odpowiedzialności daje art. 299 § 2 ksh. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki przez członka zarządu jest wykazanie przez niego, że:

  • we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe,
  • lub niezgłoszenie przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy,
  • albo pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego przez członka zarządu wierzyciel nie poniósł szkody.

Podobne uregulowanie zostało zawarte w art. 116 Ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki całym swoim majątkiem, jeśli egzekucja z majątku spółki okazała się (w całości lub w części) bezskuteczna, natomiast członek zarządu nie wykazał, że (podobnie, jak powyżej):

  • we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez winy członka zarządu,
  • lub członek zarządu nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwiłaby zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że jeżeli członek zarządu w odpowiednim momencie nie złoży wniosku o upadłość spółki, to naraża się na bardzo poważną odpowiedzialność majątkową za nie swoje długi.

Odpowiedzialność własnym majątkiem za nierzadko wielomilionowe długi jest na tyle poważna, że może się okazać, iż najlepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja członka zarządu z zajmowanego stanowiska, niż ryzykowanie, że na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie za późno.

Należy zatem szczególnie uważne monitorować długi i stan finansów zarządzanego podmiotu oraz dbać o ciągły i dobry kontakt ze służbami księgowymi spółki.

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25212 )
Array ( [docId] => 25212 )