Struktura KRS - jak zbudowany jest rejestr i jakie dane można tam odnaleźć?

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 05-05-2021 r.

Krajowy Rejestr Sądowy to potężna baza wiedzy o firmach, fundacjach, stowarzyszeniach czy punktach POZ działających w Polsce. Można odnaleźć tam wiele kluczowych informacji, które mogą być przydatne zarówno dla każdego obywatela, jak i dla handlowców, którzy chcieliby przedstawić personalizowaną ofertę biznesową. Jak korzystać z bazy KRS?

  Podstawa prawna funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Prace nad jego wdrożeniem ruszyły już w 1997 roku, po wejściu w życie Ustawy o KRS, którą Sejm przegłosował 20 sierpnia. Zastąpił on kilka poprzednio używanych, a nie powiązanych ze sobą baz, w tym: rejestr handlowy, rejestr fundacji oraz rejestr przedsiębiorstw państwowych.

 

Wcześniej używane zbiory nie oferowały wystarczająco powszechnej dostępności i transparentności, a na dodatek nie były ze sobą zintegrowane, co wprowadzało dodatkowy chaos. Prace nad Krajowym Rejestrem Sądowym zostały zakończone w 2000 roku, a jego uruchomienie nastąpiło 1 stycznia 2001 roku.

Przez pierwszą dekadę rekordy z KRS były dostępne tylko w tradycyjnej „papierowej” formie. Dostęp do nich był możliwy w Wydziałach Gospodarczych wybranych przez właściwego ministra Sądach Rejonowych. Łącznie jest ich w Polsce 21. Lokalizacje instytucji zostały wybrane tak, by w wybranym województwie znajdowała się co najmniej jedna filia, która zapewnia dostęp do informacji zawartych w rejestrze.

Dopiero od 2012 roku funkcjonuje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie której elektroniczne wersje odpisów zostały udostępnione w sieci. Dziś można z nich korzystać na przykład dzięki bazie: wyszukiwarka KRS - ALEO.com.

  Konstrukcja Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura KRS składa się z trzech nadrzędnych zbiorów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń (i innych organizacji społecznych i zawodowych) oraz nowego, wdrożonego dopiero w grudniu 2020 roku, rejestru dłużników niewypłacalnych.

Każdy z tych rejestrów składa się z działów. Skutkuje to tym, że - w zależności od rodzaju podmiotu, jaki sprawdzamy - dostępne są zupełnie inne informacje. Mimo tych różnic zdecydowana większość z prezentowanych rekordów korzysta z informacji z Działu I, gdzie znajdziemy informacje o nazwie, formie prawnej, siedzibie i adresie działalności.

Drugi dział widoczny w KRS gromadzi informacje o osobach wyznaczonych do reprezentacji podmiotu. Znajdziemy tu między innymi informacje o osobach wyznaczonych do reprezentacji firmy w świecie biznesu, a także o składzie osobowym organów nadzoru, jeśli firma taki posiada.

Bardzo ważne dla handlowców informacje znajdują się w dziale trzecim. Są tam kody zawarte w PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), dzięki którym łatwo można targetować firmy, by przedstawić im indywidualną ofertę handlową. Poza tymi danymi mieszczą się tam jeszcze sprawozdania finansowe.

W kolejnym dziale znajdziemy informacje o zaległościach podatkowych, celnych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca dodatkowo umieścił tam dane o długach egzekucyjnych oraz o ewentualnym ogłoszeniu wniosku upadłościowego przez stronę. Dział piąty skupia się na informacjach o powołaniu lub odwołaniu kuratora i jest to jego jedyna właściwość.

Ostatni z działów to nowo dodany wykaz dłużników niewypłacalnych. W jego skład wchodzą m.in. informacje o likwidatorach lub przekształceniach w firmie, które mogły skutkować wszczęciem postępowań o charakterze naprawczym, które nadzorował syndyk lub zarządca przymusowy.

  Czyje dane przechowywane są w KRS?

Przede wszystkim podmiotów gospodarczych. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i różnych form spółek. Z rejestru obowiązkowo muszą korzystać też punkty Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także stowarzyszenia rejestrowe oraz fundacje.

Wybrane instytucje, które są objęte obowiązkiem posiadania KRS, a nie mają swojego identyfikatora, bo na przykład powstały w wyniku przekształcenia, muszą zarejestrować się samodzielnie. Można uzupełnić jeden z wniosków KRS, który jest udostępniony na stronach rządowych. Mają one oznaczenie KRS_W, KRS_D lub KRS_Z, ale nie istnieje ujednolicony formularz. Różne jego wersje są przeznaczone dla różnych form działalności, na przykład fundacji czy spółek.

Usługi dopisania do KRS lub wprowadzenia zmian w dokumencie zazwyczaj są odpłatne. Stawki wahają się od 40 do 500 złotych, w zależności od tego, czy dokument dotyczy na przykład wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych, czy rejestracji stowarzyszenia lub spółki komandytowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41265 )
Array ( [docId] => 41265 )