Czym jest badanie sondażowe

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 09-07-2012 r.

Badanie sondażowe jest metodą badawczą, która służy do przeprowadzania badań na dużej populacji, których nie można zaobserwować w sposób bezpośredni. Najczęściej do przeprowadzenia badania wykorzystuje się ankiety lub kwestionariusze, które wypełniane są przez wyselekcjonowaną z dużej populacji, mniejszą grupę opiniodawców.

Badanie sondażowe

Metoda badawcza, zwana badaniem sondażowym zyskała dużą popularność w latach trzydziestych, kiedy użyta do przewidywania wyników wyborów okazała się bardzo skuteczna. Badanie sondażowe opiera się na aktywnym i świadomym udziale opiniodawców, co pozwala na stworzenie profilu społeczno-demograficznego. Otrzymany profil ułatwia analizę statystyczną i umożliwia na szybsze wykrywanie powiązań między zmiennymi.

Badanie przeprowadza się na wyselekcjonowanej z większej populacji, grupie. Dobór odpowiednich metod pozwala na uzyskanie pewności, że wyniki są w pewnym stopniu reprezentatywne dla całej badanej populacji. Dlatego też często stosuje się je np. podczas badań opinii publicznej lub badania satysfakcji klientów. Celem badania sondażowego może być np. opis zależności lub testowanie założonych przez zespół badawczy hipotez.

 

Techniki zbierania danych

Badania sondażowe mogą być przeprowadzane w dwojaki sposób, pierwszy z nich polega na badaniu przy obecności ankietera, drugi natomiast jest badaniem samodzielnie przeprowadzanym przez opiniodawców.

W pierwszej grupie tj. badaniach z ankieterami wyróżnia się takie techniki jak:

  • badanie przeprowadzane przez telefon,
  • badanie przeprowadzane przez telefon z użyciem wspomagania komputerowego CATI,
  • badanie przeprowadzane przez telefon z użyciem wspomagania komputerowego CAWI,
  • badanie przeprowadzane w miejscu zamieszkania opiniodawcy,
  • badanie przeprowadzane w miejscach publicznych,
  • badanie przeprowadzane z użyciem wspomagania komputerowego CAPI.

W drugiej grupie tj. badaniach samodzielnych znajdują się takie techniki jak:

  • ankieta pocztowa,
  • ankieta przeprowadzana przy użyciu internetu.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25594 )
Array ( [docId] => 25594 )