Jak przygotować plan działań PR

Autor: Stwora Sylwia
Data: 30-05-2012 r.

Brytyjski Instytut Public Relations (IPR) definiuje public relations jako „przemyślane, planowane i systematyczne starania wytworzenia i podtrzymywania wzajemnego zrozumienia między organizacją i jej publicznością”. Na przemyślany i dobrze przygotowany plan działań PR składa się kilka elementów.

Analiza sytuacji

Na tym etapie musisz uporządkować informacje odnośnie obecnej sytuacji firmy. Zrobisz to odpowiadając sobie na cztery rodzaje pytań.

  • Pytania podstawowe typu od kiedy firma działa, czym się zajmuje, w jakiej branży działa, kim są jej konkurenci.
  • Pytania handlowe, m.in. jaką pozycję na rynku firma obecnie zajmuje, jakiego rodzaju badania czy akcje promocyjne zostały przeprowadzone, jakie wnioski z nich wyciągnięto, jakie były rezultaty tych działań.
  • Pytania odnośnie działań public relations typu kiedy i jakie działania były prowadzone, jakie były ich rezultaty.
  • Pytania odnośnie problemu, m.in. dlaczego chcemy podjąć działania PR, co one nam dadzą. Zbierając informacje możesz działać we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy działu marketingu.
Analizując bieżącą sytuację firmy warto, abyś przeprowadził analizę SWOT, czyli odpowiedział na pytania: jakie są jej mocne, a jakie słabe strony, jakie ma ona szanse i z jakimi zagrożeniami może się spotkać.

Pomocna będzie również analiza PEST, czyli analiza sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i technicznej. Tutaj pomocne będą badania rynkowe.

Cele

Tutaj musisz określić, jakie cele chcesz osiągnąć dzięki działaniom PR. Czy to ma być na przykład budowa, zmiana lub poprawa wizerunku, zmiana opinii o firmie czy może powtórne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek.

Identyfikacja grupy docelowej

Odpowiedź sobie na pytanie, do kogo chcesz dotrzeć z ofertą, czyli kto będzie Twoją grupą docelową. Możesz skorzystać z analiz: demograficznych (wiek, płeć, status zawodowy, dochody), geograficznych (miejsce zamieszkania) oraz psychograficznych (styl życia, sposób zachowania).

Pomocne mogą okazać się badania prowadzone przez Instytut SMG/KRC Poland czy firmę Pentor.

 

Strategia i taktyka

Strategia musi dotyczyć konkretnego celu, który wyjaśnia metody zastosowane do zrealizowania zamierzeń. Natomiast taktyka to szczegóły strategii, konkretne działania lub metody użyte podczas wprowadzania w życie strategii.

Ostatnie dwa etapy planu działań PR to zaplanowanie budżetu oraz ocena i monitorowanie przebiegu akcji.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25520 )
Array ( [docId] => 25520 )