Adres IP to dane osobowe - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 21-10-2016 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dynamiczny adres IP zarejestrowany przez podmiot, który prowadzi witrynę internetową, przy okazji jej przeglądania, jest wobec tego podmiotu daną osobową. Będzie tak w sytuacji, gdy dysponuje on środkami prawnymi, które umożliwiają mu zidentyfikowanie osoby, która odwiedza witrynę.

Sprawa, którą rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła obywatela Niemiec Patricka Breyera, który sprzeciwił się rejestrowaniu i przechowywaniu jego adresu IP, przez strony internetowe służb federalnych. Zbierają one te dane, żeby chronić się przed atakami cybernetycznymi i skutecznie je ścigać i karać.

Breyer skierował sprawę do sądu administracyjnego i zażądał, aby ten zakazał służbom federalnym przechowywania (lub zlecania przechowywania przez podmioty trzecie) adresu IP jego serwisu hostingowego. Powództwo P. Breyera zostało oddalone w pierwszej instancji, dlatego wniósł on apelację do sądu drugiej instancji.

Sąd apelacyjny zmienił częściowo wcześniejsze orzeczenie. Nakazał Republice Federalnej Niemiec zaprzestać przechowywania lub zlecania przechowywania przez osoby trzecie – po zakończeniu każdego przeglądania – adresu IP systemu hostingowego P. Breyera, przekazanego w trakcie przeglądania przez niego dostępnych publicznie stron mediów online.

Zarówno P. Breyer, jak i Republika Federalna Niemiec wnieśli skargę rewizyjną do niemieckiego federalnego trybunału sprawiedliwości na orzeczenie sądu apelacyjnego. Trybunał stwierdził, że adres IP dostarcza wskazówek co do tego, jakie strony lub określone pliki w Internecie w określonych datach P. Breyer przegląda, jednak nie pozwalają bezpośrednio określić jego tożsamości.

W związku z wieloma wątpliwościami w sprawie niemiecki trybunał sprawiedliwości zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy dynamiczne adresy IP (takie, które zmieniają się przy okazji każdego nowego połączenia z Internetem) są danymi osobowymi.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział, że dynamiczny adres IP zarejestrowany przez podmiot, który prowadzi witrynę internetową, przy okazji jej przeglądania, jest wobec tego podmiotu daną osobową. Będzie tak w sytuacji, gdy dysponuje on środkami prawnymi, które umożliwiają mu zidentyfikowanie osoby, która odwiedza witrynę.

Trybunał przypomniał też, że zgodnie z prawem UE, dostawca usług medialnych może wykorzystywać dane osobowe swojego użytkownika bez jego zgody tylko, jeśli jest to konieczne do umożliwienia konkretnego skorzystania z tych usług i zafakturowania kosztów takiego korzystania.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z prawem Unii przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in., gdy jest ono konieczne dla realizacji potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej lub osób trzecich, którym dane są ujawniane. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pierwszeństwo mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Źródło:
  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2016 r. (C-582/14).
Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39632 )
Array ( [docId] => 39632 )

Array ( [docId] => 39632 )