Czy minister może określać zasady usuwania nagranych obrazów i danych

Data: 09-07-2015 r.

Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przetwarzania nagranych obrazów i danych. Dokładniej chodzi o to, czy minister transportu może w drodze rozporządzenia określić zasady postępowania z takimi danymi. Rozprawa odbędzie się 14 lipca 2015 r.

Możliwość określenia przez ministra transportu w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych reguluje art. 129g ust. 4 ustawy 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepis ten jest sprzeczny z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji. Przekazuje bowiem do uregulowania w akcie normatywnym rangi rozporządzenia sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego danych dotyczących osoby, to jest materii, która nie została unormowana w ustawie.

RPO wskazał również, że kwestionowany przepis jest niezgodny z art. 51 ust. 5 konstytucji. Upoważnia bowiem organ władzy wykonawczej do unormowania w akcie rangi rozporządzenia między innymi trybu gromadzenia oraz udostępniania informacji o osobie, w sytuacji gdy problematyka ta, a w szczególności zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania takich informacji, może być normowana jedynie w ustawie.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Źródło:

Trybunał Konstytucyjny

Wioletta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37473 )
Array ( [docId] => 37473 )