Dane osobowe z rejestrów publicznych bez prawa do bycia zapomnianym

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 14-03-2017 r.

Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 marca 2017 r., dane osób fizycznych, które znajdują się w rejestrach publicznych, nie podlegają prawu do bycia zapomnianym. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dostęp do tych danych może być ograniczony, ale dopiero po upływie wystarczająco długiego czasu.

Sprawa, którą zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczyła włoskiego obywatela, który jest jednoosobowym zarządcą spółki, której udzielono zamówienia na budowę kompleksu turystycznego. W 2007 roku S. Manni pozwał do sądu izbę handlową w Lecce, podnosząc, że jego spółka nie jest w stanie sprzedać budynków z tego kompleksu, albowiem z rejestru spółek wynika, że był on jednoosobowym zarządcą i likwidatorem innej spółki, której upadłość została ogłoszona w 1992 roku, i która została wykreślona z rejestru spółek w 2005 roku po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

 

Włoski sąd uwzględnił jego żądanie, nakazując izbie handlowej w Lecce anonimizację danych łączących skarżącego z upadłością spółki. Sprawa trafiła do włoskiego trybunału kasacyjnego. Postanowił on zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne. Chciał wiedzieć, czy dyrektywa w sprawie ochrony danych osób fizycznych i dyrektywa w sprawie jawności dokumentów spółek sprzeciwiają się temu, aby dowolna osoba mogła, beż żadnego ograniczenia czasowego, uzyskać dostęp do danych dotyczących osób fizycznych figurujących w rejestrze spółek.

W wyroku z 9 marca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że rejestry spółek muszą być jawne i nie da się ustalić jednolitego terminu, po którego upływie jawność danych w rejestrze nie będzie konieczna. Dlatego zdaniem Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie nie mogą zagwarantować osobom fizycznym, których dane znajdują się w rejestrze spółek, że po upływie określonego czasu od nia likwidacji spółki ich dane zostaną z rejestru wykreślone.

Trybunał zaznaczył, że w rejestrach spółek znajdują się tylko ograniczone dane osobowe. Dodatkowo zdaniem Trybunału zasadne jest, aby osoby fizyczne, które działają za pośrednictwem spółek były zobowiązane do upublicznienia danych dotyczących ich tożsamości i funkcji, jakie sprawują w spółce. Zdaniem Trybunału nie narusza to ich prawa do prywatności, w tym ochrony danych osobowych.

W szczególnych sytuacjach i w konkretnych przypadkach dostęp do danych osobowych wpisanych do rejestru spółek może zostać ograniczony do osób trzecich, które mają interes w uzyskaniu wglądu do tych danych – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości. Musi jednak upłynąć wystarczająco długi czas od likwidacji spółki. Zdaniem Trybunału każdy taki przypadek należy oceniać indywidualnie. Trybunał Stwierdził, że każde państwo członkowskie samo powinno zdecydować, czy chce, aby w jego porządku prawnym istniało takie ograniczenie.

Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 marca 2017 r. w sprawie Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni (C-398/15).

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40109 )
Array ( [docId] => 40109 )