Europejscy rzecznicy danych wydali wytyczne do unijnego rozporządzenia

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 20-12-2016 r.

Grupa Robocza Art. 29, organizacja skupiająca organy ds. ochrony danych osobowych z całej Unii Europejskiej, wydała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczą one pozycji i zadań inspektora ochrony danych, który zastąpi obecnego administratora bezpieczeństwa informacji.

W wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych (Data Protection Officer – DPO) Grupa Robocza wyjaśnia, kto będzie musiał go wyznaczyć. Rozporządzenie wskazuje, że ten obowiązek będzie dotyczył organów lub podmiotów publicznych. Grupa wyjaśnia, że pojęcie to będzie rozumiane według prawa krajowego. W niektórych sytuacjach także podmioty prywatne realizujące zadanie publiczne będą musiały rozważyć powołanie inspektora.

Grupa Robocza analizuje też, co oznacza, że przetwarzanie danych ma być główną działalnością administratora – od tego zależy konieczność powołania DPO. Podaje też przykłady przetwarzania danych na dużą skalę. Jako przykład podaje przetwarzanie danych przez dostawców usług telefonicznych lub internetowych. Grupa Robocza wyjaśnia także, czym jest regularny i systematyczny monitoring osób, których dane dotyczą.

Grupa wskazuje też kiedy podmiot przetwarzający dane (na zlecenie administratora) będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych. Podaje też przykłady sytuacji, w których nie będzie to obowiązkowe, ale będzie dobrą praktyką.

Grupa Robocza wyjaśnia również, jakie warunki będzie musiał spełniać inspektor ochrony danych, jakie będą jego obowiązki i pozycja. Wiele obowiązków związanych z ochroną danych np. przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania czy prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to zadania administratorów. Grupa Robocza wskazuje jednak, że inspektor powinien wspomagać administratora w ich realizacji, a niektóre obowiązki (np. prowadzenie rejestru) powinien wykonywać sam.

Źródło:
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów danych.
Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39846 )
Array ( [docId] => 39846 )

Array ( [docId] => 39846 )