Klient wniósł sprzeciw na przetwarzanie danych? Nie możesz z nich korzystać

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 21-10-2016 r.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do klienta, który wniósł sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie można wysyłać informacji reklamowych. Dotyczy to także informacji wyświetlanych w serwisie transakcyjnym banku, które mają zachęcić klienta do skorzystania z innych produktów bankowych.

Sprawa, którą rozpatrywał WSA, dotyczyła mężczyzny, który poskarżył się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez internetowy serwis transakcyjny banku. Twierdził, że bank przesyła do niego niezamówione informacje handlowe, chociaż zawierając umowę, wyraził sprzeciw na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Sprzeciw ten ponowił za pośrednictwem poczty elektronicznej serwisu bankowego.

Sprawa trafiła do GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie uwzględnił skargi. Po wyjaśnieniu sprawy, stwierdził, że serwis przetwarza dane osobowe mężczyzny w celu realizacji zawartych z nim umów o świadczenie usług oferowanych przez bank i umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank zaś twierdził, że w związku ze sprzeciwem mężczyzny na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, nie wykorzystuje jego danych w tym celu. Wyjaśnił też, że przesyłanie informacji marketingowych do skarżącego w internetowym systemie transakcyjnym zostało wyłączone.

Po zalogowaniu w systemie bankowości internetowej mężczyzna widzi jedynie elementy standardowego menu klienta, którym dodatkowo może zarządzać, usuwając produkty, których nie używa. Może też modyfikować pulpit klienta. Zdaniem GIODO elementy te nie są reklamą, mają jedynie informować klienta, czy posiada dany produkt, czy nie, a nie przekonywać go do podjęcia określonych działań.

Mężczyzna nie zgodził się z decyzją organu i poprosił o ponowne rozpatrzenie skargi. Przedstawił zrzuty ekranu, które jego zdaniem świadczą, że bank nadal przetwarza jego dane osobowe w celu marketingu produktów własnych. Tym razem GIODO przyznał rację mężczyźnie i nakazał bankowi, by zaprzestał przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług własnych.

Bank wciąż twierdził, że respektuje sprzeciw skarżącego i nie wyświetla mu reklam w ramach prowadzonych kampanii oraz nie przesyła informacji o charakterze reklamowym w ramach wewnętrznych komunikatów pocztowych systemu bankowości internetowej. Zdaniem banku informacje zawarte w jego serwisie transakcyjnym nie stanowią treści reklamowych i tym samym nie można uznać, że bank nadal przetwarza dane osobowe mężczyzny w celach marketingowych. Bank zaskarżył decyzję GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Co na to sąd?

WSA w Warszawie stwierdził, że nie może uwzględnić skargi banku. Sąd przyznał, że bank przetwarza dane skarżącego w celu świadczenia usług bankowych w oparciu o umowy o świadczenie usług oferowanych przez bank i umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Podstawą ich przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, którym może być m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług.

Jednak jeżeli osoba, której dane są przetwarzane, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, administrator danych musi go uwzględnić – stwierdził WSA. Zdaniem sądu jasne jest, że mężczyzna złożył sprzeciw na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, co przyznał sam bank.

Sporną kwestią jest natomiast ocena, czy informacje o produktach i usługach banku, które znajduje w jego serwisie transakcyjnym są jego działaniami marketingowymi. Zdaniem sądu informacje o nowych produktach banku stanowią marketing banku.

Źródło:
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 sierpnia 2016 r. (II SA/Wa 337/16 ).
Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39633 )
Array ( [docId] => 39633 )

Array ( [docId] => 39633 )