Kto będzie musiał powołać inspektora ochrony danych

Data: 20-12-2016 r.

Inspektora ochrony danych (obecny ABI) będą musieli wyznaczyć administratorzy lub podmioty przetwarzające dane, jeśli ich główna działalność polega na przetwarzaniu danych i gdy wymaga to monitorowania osób na dużą skalę. Jak rozumieć „główną działalność” i „dużą skalę”?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie definiuje terminów „główna działalność” i „duża skala”, co może powodować rozbieżności w wykładni i stosowaniu tego przepisu. W związku z tym wydaje się, że obowiązek powołania inspektora z art. 37 ust. 1 pkt b i c rozporządzenia dotyczy jedynie jednostek organizacyjnych, które gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych osobowych.

„Główna działalność”, czyli…

W świetle motywu 97 preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych za „główną działalność” można uznać taką działalność, która została wskazana w statucie administratora danych, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej realizacji.

Z kolei jednostki organizacyjne, które przetwarzają dane, ale proces ten nie jest związany z podstawowym przedmiotem ich działalności, w świetle rozpatrywanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nie są zobligowane do wyznaczenia inspektora ochrony danych. Według Grupy Roboczej Artykułu 29 „główna działalność” powinna być interpretowana jako wiodące operacje biznesowe prowadzące do osiągnięcia celu działalności administratora danych.

Czym jest „duża skala”

Pojęcie „dużej skali” może być rozpatrywane w kilku aspektach. Ustawodawca nie określił, czy pojęcie „dużej skali” ma być interpretowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, czy też Unii Europejskiej, co jest dodatkowym utrudnieniem.

W trakcie prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zaproponowano, aby jedną z przesłanek wyznaczenia inspektora ochrony danych było przetwarzanie danych, które dotyczą co najmniej 5000 osób średniorocznie.

W ostatecznej wersji zrezygnowano z tego zapisu, zastępując go pojęciem „dużej skali”. Mając na uwadze powyżej zaproponowany termin, należy zauważyć, że wprowadzenie skali ilościowej przetwarzania danych w polskim systemie prawnym, nie byłoby miarodajnym wyznacznikiem.

Skupienie na miarach ilościowych będzie miało różne odzwierciedlenia w jednostkach organizacyjnych tj.:

 • przetwarzanie danych osobowych w jednym procesie (np. zakłady opieki zdrowotnej),
 • przetwarzanie danych w wielu procesach (np. banki).

Zdaniem Grupy Roboczej Art. 29 pojęcie „dużej skali” nie może być oparte na kryterium ilościowym. W związku z tym każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie w zależności od sytuacji.

Pojęcie „dużej skali”, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w polskim systemie prawnym może zależeć zarówno od ilości przetwarzanych danych osobowych, jak i ilości procesów, w których te dane zostaną wykorzystane przez administratora danych.

W związku z tym każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie w zależności od sytuacji. Podobny pogląd wyraża Grupa Robocza Artykułu 29, uważając, że pojęcie „dużej skali” nie może być oparte na kryterium ilościowym, w związku z czym nie wypracowała ona żadnego standardu czy ram dla zakresu „dużej skali”.

dr Jowita Sobczak, ekspert w komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w Biurze GIODO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39845 )
Array ( [docId] => 39845 )

Array ( [docId] => 39845 )