Monitoring pracowników nie może naruszać ich dóbr osobistych

Autor: Marcin Sarna
Data: 11-07-2014 r.

Zarząd firmy może zgłosić się bezpośrednio do informatyków z prośbą o rozpoczęcie monitorowanie tego, co w czasie pracy robią pracownicy. Te oczekiwania rzadko są bliżej precyzowane, co naraża dział IT na zarzuty o szpiegowanie pracowników, naruszanie ich prywatności czy też danych osobowych.

Obecnie inwigilacja pracownika praktycznie nie jest ograniczona możliwościami technicznymi. Natomiast przepisy prawa wciąż nie regulują wielu spornych sytuacji, do których może dojść, gdy przełożony zechce dowiedzieć się co robi jego podwładny w czasie pracy. Wiele metod monitorowania pracownika ociera się o niezgodność z prawem. Badając legalność monitoringu pracownika nie można ograniczać się tylko do prawa polskiego, ale trzeba sięgać także do prawa Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Pojęcie monitoringu

Przedmiotem naszego zainteresowania są wszelkie czynności, które pracodawca podejmuje (sam lub przez swoich pracowników) wobec podwładnych, mające na celu gromadzenie informacji na ich temat oraz ich zachowania w czasie pracy. Ograniczając te czynności tylko do tzw. monitoringu elektronicznego, trzeba podzielić go na następujące rodzaje:

 • proaktywny – jego celem jest prewencja i ocena wydajności pracownika;

 • reaktywny – rozpoczyna się dopiero po powzięciu informacji o niepożądanym zachowaniu pracownika;

 • jawny i ukryty;

 • systematyczny (ciągły), okresowy i incydentalny.

Monitoring może polegać w szczególności na podsłuchu przekazywanych informacji, sprawdzaniu wykazu połączeń telefonicznych i internetowych, analizowaniu odwiedzanych stron internetowych, czytaniu cudzej korespondencji elektronicznej (e-mail, komunikatory), zapisywaniu sekwencji wciskanych klawiszy, rejestracji obrazu i dźwięku czy lokalizowaniu pracowników w przestrzeni.

Każdy z rodzajów monitoringu może być legalny, jak i nielegalny – w zależności od spełnienia podstawowych warunków jego stosowania.

Prawo do prywatności

Niezależnie od zastosowanego rodzaju monitoringu, narusza on jedno z najważniejszych dóbr osobistych człowieka – prawo do prywatności. Konstytucja przewiduje w art. 47, że każdy ma prawo do ochrony prawnej, m.in. życia prywatnego i dobrego imienia, a jednym z przejawów prawa do prywatności jest prawo do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji). Każdy, także pracownik, może samodzielnie decydować o ujawnianiu innym informacji o sobie oraz zarządzać tymi informacjami posiadanymi przez inne osoby, w tym pracodawców. Co za tym idzie, chroniona jest także wolność komunikowania się i tajemnica korespondencji (art. 49 Konstytucji). Także Kodeks pracy w art. 11 stanowi, że pracodawca powinien szanować godność i inne prawa osobiste pracowników.

Cienka granica

Polskie prawo nie reguluje wprost dopuszczalności monitorowania pracownika, ale umożliwia pracodawcy kontrolowanie przebiegu pracy, ocenę jej efektywności czy sprawdzanie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy. Kruczek polega więc na takim korzystaniu z tych uprawnień, aby cel monitoringu, którym jest zbieranie danych o pracownikach, nie stał w sprzeczności z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami o ochronie dóbr osobistych. Niestety, przeprowadzenie tej prawnej oceny jest bardzo często pozostawiane pracownikom IT.

Przykład:

Kryminalny” monitoring

Firma Rowell prowadziła bardzo dokładny monitoring i nie przebierała w środkach represyjnych. Pracownik, któremu udowodniono wykonywanie „fuch” w godzinach pracy, został zatrzymany w firmie na trwającej 3 godziny ponad czas pracy rozmowie z przełożonymi. Co więcej, jego elektroniczna karta dostępu do wyjścia z korytarza, przy którym znajdowało się jego biuro, została na ten czas zablokowana.

Takie postępowanie przełożonego może w konkretnej sytuacji oznaczać łamanie nie tylko praw pracowniczych i dóbr osobistych, ale także przestępstwo pozbawienia człowieka wolności i grozi odpowiedzialnością karną.

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35285 )
Array ( [docId] => 35285 )

Array ( [docId] => 35285 )