Najważniejsze dokumenty w świetle RODO

Autor: Kancelaria Prawna Griffin
Data: 07-06-2018 r.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło z życie 25 maja 2018 r. Warto zwrócić uwagę na dokumentację, jaką każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić zgodnie z treścią RODO. Do najważniejszych dokumentów należą: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz kategorii czynności, umowa powierzenia, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

RODO - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych powinien być prowadzony w formie pisemnej, może mieć też postać elektroniczną. Rejestr nie powinien być ujawniany, ale podlega udostępnieniu na żądanie organu nadzorczego.

 

Rejestr powinien zawierać m.in.:

 • dane kontaktowe administratora danych osobowych
 • cel przetwarzania danych
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz
 • kategorii danych osobowych, które są przetwarzane,
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Wzory rejestrów są dostępne na stronie www Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RODO - Umowa powierzenia

Umowa powierzenia powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

 • przedmiot przetwarzania,
 • czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych,
 • kategorię osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora,
 • obowiązki podmiotu przetwarzającego.

RODO - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - zgodnie z RODO, dostęp do danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby do tego upoważnione, które muszą zobowiązać się do zachowania tajemnicy z tym związanej. W związku z tym, upoważnienie powinno być sporządzone w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem pracownika. Nie musi jednakże stanowić odrębnego dokumentu, stosowna klauzula może być zawarta np. w umowie o pracę.

Upoważnienie powinno zawierać także m.in.:

 • zobowiązanie pracownika do wykonywania obowiązków zgodnie z poleceniami administratora danych osobowych
 • określać czas, na jaki obowiązuje oraz powinien być wskazany zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie do najważniejszej dokumentacji RODO, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Prawna Griffin

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40915 )
Array ( [docId] => 40915 )