Nie wszystkie zbiory danych osobowych trzeba rejestrować w GIODO

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 23-05-2016 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że zbiory z danymi zwykłymi prowadzone w formie papierowej nie muszą być zgłaszane do rejestracji. Podobnie jest ze zbiorami danych zwykłych (także w systemie informatycznym), w sytuacji gdy administrator danych powoła administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosi to do GIODO.

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wciąż napływają wnioski o rejestrację zbiorów danych, które od 1 stycznia 2015 r. nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Od tego dnia obowiązuje bowiem znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych, która wprowadziła ułatwienia dla administratorów danych w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestracji można skorzystać, gdy:

  • zbiór dotyczy wyłącznie danych „zwykłych” i prowadzony jest tylko w wersji papierowej,

  • zbiór dotyczy wyłącznie danych „zwykłych” i administrator danych zgłosił GIODO powołanie administratora bezpieczeństwa informacji.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy zbiorów, w których przetwarzane są dane wrażliwe (szczególnie chronione), czyli takie, które: ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także o innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Aby więc skorzystać ze zwolnienia rejestracyjnego, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

  1. dane w zbiorze nie są przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego (forma papierowa),

  2. zbiór nie zawiera danych wrażliwych.

Zwolnienie obejmuje też tych administratorów danych, którzy powołali administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosili go do rejestracji GIODO. W tym wypadku również wyłączone są zbiory z danymi wrażliwymi – te wciąż muszą być zgłaszane Generalnemu Inspektorowi do rejestracji.

Źródło: GIODO

Wioleta Szczygielska

Tagi: GIODO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39021 )
Array ( [docId] => 39021 )

Array ( [docId] => 39021 )