Ochrona danych osobowych - dochodzenie praw przez poszkodowanego

Autor: Marcin Szeliga
Data: 13-06-2014 r.

W przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych poszkodowany może dochodzić swoich praw nie tylko na drodze karnej, ale również administracyjnej oraz cywilnej. Postępowanie administracyjne toczy się przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a jego głównym celem jest przywrócenie stanu zgodnego z przepisami ustawy.

Niezależnie od postępowania administracyjnego postępowanie cywilne może być wszczęte na wniosek poszkodowanego, na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Umożliwiają one nie tylko zażądanie usunięcia skutków naruszenia ustawy, ale również zadośćuczynienia pieniężnego od ADO za doznaną krzywdę. Na niekorzyść oskarżonego działa wcześniejsze postępowanie administracyjne w tej samej sprawie. Jeżeli w jego toku GIODO stwierdził naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, wówczas poszkodowany ma dużo większe szanse na wygraną.

Przykład:

Nieuprawnione przekazywanie danych klientów

Firma zbierała dane klientów niezbędne do podpisania umowy. Następnie bez zgody zainteresowanych zdecydowała się przekazać ich część (adresy e-mail) innej firmie oferującej usługi masowej wysyłki e-maili. W ten sposób naruszony został przepis zabraniający przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż zostały zebrane. W takim przypadku ustawa o ochronie danych osobowych daje poszkodowanemu nie tylko prawo do usunięcia skutków naruszenia ustawy i zadośćuczynienia, ale również może on sprawdzić jak doszło do pozyskania jego danych. Jeżeli okaże się, że był to sposób nieuprawniony, ADO może ponieść odpowiedzialność karną.

Co więcej, sama odmowa ujawnienia tych również jest zagrożona karą – ustawa nakłada bowiem na ADO obowiązek nieutrudniania GIODO kontroli. Jeżeli firma, która weszła w posiadanie danych, zignoruje żądanie poszkodowanego, wówczas może on poinformować o tym fakcie GIODO. Ten z kolei zobowiąże ADO do udostępnienia informacji pozwalających poszkodowanemu dochodzenia swoich praw.

Marcin Szeliga, Microsoft Most Valuable Professional, założyciel SQLExpert.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35070 )
Array ( [docId] => 35070 )