Ochrona danych osobowych osób startujących w przetargach

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 31-03-2015 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do GIODO w sprawie publikowania danych osobowych osób, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w przetargach. Wątpliwości rzecznika dotyczą tego czy obowiązujące przepisy uwzględniają konstytucyjną zasadę proporcjonalności w odniesieniu do prywatności osób fizycznych biorących udział w procedurze przetargowej.

Rzecznik zainteresował się tą kwestią po głośnej sprawie opublikowania przez ZTM imion, nazwisk i adresów zamieszkania osób, które zostały zatrudnione na stanowisku kontrolera biletów. ZTM wyłonił te osoby w drodze przetargu. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający – w tym przypadku ZTM – publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy wraz z adresem siedziby lub miejsca zamieszkania. Informacje te powinny być umieszczone na stronie internetowej i w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie zamawiającego. Działania ZTM były więc zgodne z prawem.

W swoim wystąpieniu RPO nie neguje potrzeby publikowania informacji o osobach, które wygrały przetarg. Jest to bowiem konieczne do zagwarantowania transparentności udzielanych zamówień i wydawanych środków publicznym. Jednak zdaniem rzecznika, w przypadku osób fizycznych, wystarczające byłoby zamieszczanie informacji wyłącznie o miejscowości, w której mieszka wykonawca, bez podawania dokładnego adresu. RPO twierdzi, że zmniejszenie zakresu publikowanych danych w mniejszym stopniu ingerowałoby w prywatność osób, które wygrały przetarg.

Zdaniem rzecznika obowiązujące przepisy, zobowiązujące zamawiających do publikowania określonych informacjach o wykonawcach, naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności ingerencji prawnej w prywatność osób fizycznych. RPO twierdzi też, że przepisy te powinny być zbadane pod kontem realizacji konstytucyjnych gwarancji prawa do prywatności (art. 47 konstytucji) i gwarancji ochrony danych osobowych (art. 51 konstytucji).

Podobny wniosek został przekazany również do p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36829 )
Array ( [docId] => 36829 )

Array ( [docId] => 36829 )