Ochrona danych osobowych – przegląd orzecznictwa

Data: 06-06-2014 r.

Kwestia ochrony danych osobowych dla wielu firm wciąż jest sferą problematyczną. Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawsze daje odpowiedź na kluczowe pytania. Z pomocą przychodzą sądy i ich rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wyroków z zakresu ochrony danych osobowych.

PROBLEM

TEZA

SYGNATURA

Czy administrator danych osobowych może być także administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI)?

ABI może być tylko osoba fizyczna więc administrator danych osobowych może być ABI tylko gdy jest osobą fizyczną. W innych przypadkach konieczne jest wyraźne wskazanie jaka osoba fizyczna pełni funkcję ABI u danego administratora danych osobowych.

Wyrok NSA z 21 lutego 2014 roku, I OSK 2445/12

Czy wzgląd na ochronę prywatności wystarczy do zaprzestania przetwarzania danych osobowych?

Aby skutecznie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie wystarczy powołać się ogólnie na ochronę prywatności. Konieczne jest wskazanie w jakim zakresie takie przetwarzanie narusza konkretne prawa i wolności danej osoby.

Wyrok NSA z 21 lutego 2014 roku, I OSK 2463/12

Czy możemy jako bank przekazać dane osobowe klienta do Biura Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej należy do instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, dzięki czemu BIK może przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta

Wyrok NSA z 19 lutego 2014 roku, II SA/Wa 1945/13

Czy można monitorować działania innej osoby w Sieci bez jego wiedzy?

Sprawdzanie połączeń internetowych wymaga szczegółowego określenia zasad monitoringu i zapoznania z nimi osób monitorowanych, które potwierdzą ten fakt na piśmie.

Wyrok NSA z 13 lutego 2014 roku, I OSK 2436/12

Czy GIODO może, rozpatrując ponownie sprawę, nie uzasadnić wyczerpująco swojej decyzji?

Nie - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, rozpatrując ponownie sprawę powinien rozpoznać ją merytorycznie i jak najstaranniej wyjaśnić faktyczne i prawne podstawy rozstrzygnięcia. Strona ma bowiem prawo, w toku postępowania administracyjnego, do dwukrotnego merytorycznego i pełnego rozpatrzenia jej sprawy.

Wyrok WSA w Warszawie z 5 lutego 2014 roku, II SA/Wa 115/13

Czy dane osób fizycznych zamieszczone w ewidencji gruntów i budynków stanowią dane osobowe?

Dane ewidencji gruntów i budynków dotyczące numerów ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów zawierają informacje o właścicielach, które stanowią dane osobowe tych osób chronione prawem.

Wyrok WSA w Lublinie z 4 lutego 2014 roku, III SA/Lu 638/13

Czy dane osobowe osoby zaufania publicznego można przetwarzać bez jej zgody?

To, że dana osoba wykonuje zawód zaufania publicznego, nie uprawnia jeszcze do dowolnego przetwarzania jej danych osobowych (np. bez jej zgody), w tym zwłaszcza w celach stricte komercyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z 29 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 1819/13

Czy GIODO może kontrolować przetwarzanie danych osobowych przez kościół?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma uprawnień kontrolnych w stosunku do danych osób należących do kościoła ale może te uprawnienia wykonywać w odniesieniu do tych danych przetwarzanych przez kościół, które dotyczą osób nienależących do niego.

Wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 2104/13

Co powinien zrobić organ w przypadku gdy stwierdzi, że dane osobowe skarżącego zostały usunięte?

Gdy dane osobowe skarżącego zostały usunięte w toku postępowania przed organem, organ powinien stwierdzić bezprzedmiotowość postępowania i je umorzyć.

Wyrok WSA w Warszawie z 17 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 974/13

Czy GIODO może opierać swoje decyzje tylko na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych?

Nie – ustawa o ochronie danych osobowych nie ma charakteru wyjątkowego i zgodnie z art. 51 Konstytucji inne akty prawne, stojąc na straży dobra publicznego, mogą zawierać odstępstwa od generalnej zasady ochrony danych osobowych. Skarżący mogą więc zasadnie powoływać się także na inne przepisy, np. Kodeks cywilny czy ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Wyrok WSA w Warszawie z 10 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 1648/13

Czy osoba wypowiadająca się anonimowo może liczyć na szczególną ochronę prawną?

Ktoś wypowiadający się anonimowo, w sposób naruszający dobra innych podmiotów, nie podlega żadnej szczególnej ochronie a jego dane osobowe nie są dobrem, które ustawodawca chroni w pierwszej kolejności.

Wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2014 roku, II SA/Wa 1082/13

Czy uczelnie mogą wymieniać się informacjami o przyszłym doktorancie bez jego zgody?

Proces rekrutacji na studia doktoranckie i jawność przyznania tytułu doktorskiego są wystarczającymi przesłankami wzajemnego udostępniania sobie danych osobowych przez uczelnie. Nie jest wówczas wymagana zgoda kandydata.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2013 roku, II SA/Wa 1569/13

Wioletta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35081 )
Array ( [docId] => 35081 )