Od 25 maja 2018 r. ABI staną się inspektorami ochrony danych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 17-01-2017 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych postuluje, aby w nowej ustawie o ochronie danych osobowych zamieścić przepis, na mocy którego obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji, staną się automatycznie inspektorami ochrony danych. Ułatwi to pracę administratorom danych, którzy nie będą musieli powoływać ABI na nowe stanowisko.

W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jednym z przepisów, które powinny się znaleźć w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, w związku z koniecznością wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jest przepis przejściowy, zgodnie z którym ABI zarejestrowani przed 25 maja 2018 r. w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji staliby się z mocy prawa inspektorami ochrony danych osobowych.

Zdaniem GIODO obecny status i kompetencje administratorów bezpieczeństwa informacji, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., miał na celu przygotowanie tej grupy osób do wymogów określonych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jak również związaną z tym postępującą profesjonalizacją osób pełniących tę funkcję. W ocenie GIODO spowoduje ono, że administratorzy bezpieczeństwa informacji, którzy spełnili wszystkie wymagane kryteria, będą mogli dalej pełnić swoją funkcję bez konieczności powoływania ich na stanowisko inspektora ochrony danych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych inspektorów ochrony danych będzie trzeba powołać, gdy:

  • administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane jest organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
  • główną działalnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są operacje przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
  • główną działalnością administratora lub podmiotu przetwarzającego jest  przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Źródło:

GIODO

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39912 )
Array ( [docId] => 39912 )

Array ( [docId] => 39912 )