Policja może przetwarzać dane o zatarciu skazania

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 16-11-2015 r.

W dwóch wyrokach wydanych 12 listopada 2015 r. (sygn. akt I OSK 1242/14, I OSK 1311/14) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że policja może przetwarzać dane osobowe skazanego, którego wyrok uległ zatarciu. NSA dodał jednak, że każdy taki przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, a GIODO może takie sprawy kontrolować.

Wyroki wydane przez NSA dotyczyły skargi dwóch mężczyzn, którzy zaskarżyli przetwarzanie ich danych osobowych dotyczących skazania przez komendantów policji, mimo że uległy one zatarciu. Jeden z komendantów nie poinformował skazanego, że jego dane są wciąż przechowywane. Obaj mężczyźni wnieśli skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. GIODO uznał, że przetwarzane dane mają charakter wrażliwy i nakazał komendantom usunięcie ich z bazy. W przypadku mężczyzny, który nie wiedział, że jego dane są wciąż przetwarzane, Generalny Inspektor nakazał dopełnienie obowiązku informacyjnego. Decyzje te zostały zaskarżone przez komendantów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którzy uznali, że na przetwarzanie danych tych osób zezwala im ustawa o Policji, która jest przepisem szczególnym wobec ustawy o ochronie danych osobowych i to jej przepisy powinny być stosowane.

 

Artykuł 20 ust. 2a ustawy o Policji stanowi, że policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.

WSA uznał, że GIODO nie miał racji i stwierdził, że skoro policja ma prawo przetwarzać dane osobowe bez wiedzy skazanych, to nie musi wobec nich dopełniać obowiązku informacyjnego. Nakazał też GIODO dokładniejsze zbadanie sprawy przez pryzmat ustawy o Policji.

Generalny Inspektor zaskarżył decyzję WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał jednak, że skargi GIODO są niezasadne. Podzielił przy tym argumentację WSA i stwierdził, że policja może zbierać i przetwarzać dane osobowe, skazanego, wobec którego nastąpiło zatarcie skazania. Nie musi przy tym informować zainteresowanych, że to czyni i jakie dane umieszcza w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Jednak każdy przypadek należy badać indywidualnie, a stosowanie ustawy o Policji nie zwalnia GIODO od kontroli.

Źródło: Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 listopada 2015 r. (sygn. akt I OSK 1242/14, I OSK 1311/14)

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38034 )
Array ( [docId] => 38034 )