Środowisko ABI o zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych

Data: 09-07-2015 r.

Nowe wymogi zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, problemy związane z zabezpieczeniem danych i potrzeba zmian rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane – to najważniejsze tematy konferencji, która odbyła się 24 czerwca 2015 r.

II Konferencja „Zabezpieczanie danych osobowych: Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne” została zorganizowana przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji we współpracy z Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej prof. Tadeuszem Krupą.

Podczas wydarzenia eksperci z zakresu ochrony danych osobowych dyskutowali o skutkach, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 1 stycznia 2015 r.

Była okazją do spotkania środowiska ABI i wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem nowych wymogów zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (w tym w szczególności nową rolą ABI). Podczas konferencji omówione zostały bieżące problemy związane z zabezpieczeniem danych osobowych w polskich organizacjach.

Dyskutowano także nad potrzebą zmian rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Głównym celem konferencji była ocena aktualnych wymogów w zakresie zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego danych osobowych. Dlatego głównie dyskutowano o przepisach rozdziału 5 ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeniach wykonawczych MAiC dotyczących wykonywania funkcji ABI oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Omówione zostały zarówno wprowadzone zmiany we wspomnianych przepisach prawa, jak również potrzeba nowych uregulowań. Główny blok tematyczny poświęcony był nowej roli administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI i ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji na temat zabezpieczania danych osobowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz praktykami pełniącymi funkcję ABI w różnych organizacjach.

Źródło:

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Wioletta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37474 )
Array ( [docId] => 37474 )

Array ( [docId] => 37474 )