Udzielenia ulgi podatkowej nie można uzależniać od ujawnienia danych osobowych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 15-11-2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 października 2016 r. orzekł, że organy podatkowe nie mogą uzależniać ulgi podatkowej w związku z darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze od ujawnienia danych osobowych beneficjentów, którzy skorzystali ze środków z darowizny. Tym samym NSA potwierdził wcześniejsze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które w zeznaniu podatkowym PIT-37 odliczyło od swojego dochodu darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w wysokości 30 tys. złotych. Naczelnik warszawskiego urzędu skarbowego wezwał małżonków, aby przedłożyli dokumenty, które potwierdzą, że odliczenia od dochodu były zasadne. Jednocześnie zaznaczył, że w przypadku przekazanej darowizny sprawozdanie powinno szczegółowo wskazywać, na jakie cele kościół przeznaczył darowiznę.

Małżonkowie złożyli potwierdzenia wykonania przelewów, zaświadczenie o otrzymaniu przez kościół darowizny i sprawozdanie, z którego wynikało, na jakie działania darowizna została przeznaczona. Był to m.in. remont budynku parafialnego, kolonie charytatywne dla dzieci czy pomoc powodzianom i ofiarom huraganów.

Mimo to Naczelnik Urzędu Skarbowego twierdził, że odliczenie nie było zasadne i wystąpił do proboszcza o udzielenie dodatkowych informacji. Ten potwierdził, że otrzymał darowiznę i wyjaśnił, na jakie cele ją przeznaczył. Te wyjaśnienia nie były dla urzędu wystarczające. Naczelnik stwierdził, że przedstawione sprawozdanie z kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej nie zawiera dokładnego opisu i daty zdarzeń.

Małżonkowie zaskarżyli decyzję urzędu skarbowego. Podkreślali, że żądanie szczegółowych informacji w sprawozdaniu nie ma oparcia w przepisach. Poza tym nie mieli wpływu na treść sprawozdania wystawionego przez proboszcza i byli przekonani, że jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził jednak, że przedstawione przez małżonków dowody nie były wystarczające, by stwierdzić, że darowizna została przeznaczona na cele charytatywno-opiekuńcze, a odliczenie było zasadne.

Małżeństwo zaskarżyło tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA przyznał rację skarżącym i stwierdził, że ich wniosek jest zasadny. Sąd orzekł, że małżonkowie przedstawili wymagane dokumenty, by udowodnić, że przekazali darowiznę. Zdaniem sądu organy podatkowe nie mogą żądać od podatnika przedstawienia dodatkowych danych, które nie są wymagane ustawowo.

WSA przypomniał, że organy podatkowe mogą zażądać od podmiotu, który sporządził sprawozdanie, aby uściślił dane co do celu opiekuńczo-charytatywnego, niewykraczające jednak poza ochronę danych, przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił więc decyzję Dyrektora Izby Skarbowej i zobowiązał go do wydania ponownej decyzji.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zaskarżył ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA przyznał jednak rację sądowi wojewódzkiemu i oddalił skargę kasacyjną. Sąd podkreślił, że każdą taką sprawę trzeba badać indywidualnie. Zdaniem NSA w pewnych sytuacjach nie można uzależniać prawa do ulgi od ujawnienia danych osobowych osób, które skorzystały ze środków z darowizny. Mogą to być bowiem dane wrażliwe np. osób, które korzystały z terapii uzależnień w ośrodku wybudowanym ze środków z darowizny. Takie osoby mogą sobie nie życzyć, aby ich dane osobowe zostały ujawnione.

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39716 )
Array ( [docId] => 39716 )