Co to jest dywidenda

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-06-2012 r.

Dywidenda jest to zysk spółki kapitałowej przeznaczony do podziału między jej wspólników. Każdy ze wspólników ma prawo do wypłaty dywidendy. Zasady wypłaty dywidendy określa umowa spółki i przepisy kodeksu spółek handlowych.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie kwestii związanych z wypłatą i podziałem dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawo każdego wspólnika

Kodeks spółek handlowych gwarantuje każdemu wspólnikowi udział w zyskach. Prawa tego nie można wyłączyć ani ograniczyć, zarówno w umowie spółki jak i w drodze uchwały wspólników.

Komu przysługuje dywidenda

Dywidenda przysługuje wspólnikom, którzy posiadają udziały w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmuje zgromadzenie wspólników.

Umowa spółki może również upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Kwota do podziału

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału.

Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Data wypłaty

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Jak dzieli się zysk

Zysk dzieli się co do zasady w stosunku do przypadających wspólnikom udziałów. Jeżeli zatem wspólnik ma więcej udziałów, to może liczyć na wyższą dywidendę. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Może zwłaszcza przewidywać istnienie udziału uprzywilejowanego. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25657 )
Array ( [docId] => 25657 )